Mindful Professional
Nascholing voor de

Hoe mindfulness en compassie ons brein beïnvloeden

Praktische toepassing van neurowetenschappen en boeddhistische psychologie voor de mindful professional

 

4 x 3-daagse training voor de mindful professional

  • Ben jij een professional die met mindfulness en compassie werkt?
  • Wil jij je kennis en vaardigheden verbreden en verdiepen?
  • Ben jij nieuwsgierig wat de kennis over neurowetenschap je hierbij zou kunnen bieden?
  • Wil je meer achtergrond en vaardigheden leren vanuit de boeddhistische psychologie?

Dan is deze training iets voor jou!

 

Achtergrond

Als mindful professional ervaar je dagelijks de kracht en eenvoud van je begeleiding. In de praktijk van ons werk blijkt dat niet alleen het 8-weken programma effectief is maar ook toepassingen van mindfulness en compassie in andere vormen: Individuele begeleiding, aangepaste vormen van het MBCT-programma voor verschillende doelgroepen, mindfulness toegepast in je werk als leidinggevende of manager.

 

Het succes van mindfulness en compassie

Wat maakt mindfulness en compassie zo succesvol en effectief? En welk element uit de mindfulness- en compassietraining is de doorslaggevende succesfactor?

Zowel de neurowetenschappen alsook de eeuwenoude kennis uit het boeddhisme geven hier antwoorden op. We komen in contact met kennis die zowel ‘evidenced based’ is (neurowetenschappen) als ook ‘experience based’ (boeddhistische psychologie).

Mindfulness komt voort uit de boeddhistische psychologie, ontstaan in een tijd waarin neurowetenschappen niet eens bestonden. Toch heeft deze eeuwenoude psychologie wezenlijke kenmerken, die overeenkomen met wat de neurowetenschappen in onze moderne tijd aan het licht brengen. Ook de huidige traumatherapie - die sterk beïnvloed wordt door de interpersoonlijke neurobiologie - bevestigt de eeuwenoude boeddhistische psychologie maar geeft ons ook nuttige aanvullingen en nuancering. De huidige traumatherapie is sterk doordrongen van het besef dat mindfulness en compassie noodzakelijke ingrediënten zijn voor herstel van veerkracht en levenszin.

 

 

Grenzen van mindfulness en compassie

We lopen ook tegen beperkingen aan: cliënten of klanten waarbij mindfulness een compassie weerstand oproept en allergie. Cliënten met pijnklachten, voor wie mindfulness en compassie echt een brug te ver is. Cliënten, die weinig contact hebben met hun lichaam. Het succes van mindfulness heeft dus ook grenzen. We kunnen er wél meer over leren, waarom dat zo is. De neuroweteschappen geven ons daarnaast informatie wat er nodig is om deze drempels in onze begeleiding te herkennen, samen met de cliënt of cursist te verkennen en wegen te zoeken naar nieuwe integratieve mogelijkheden.

 

Inhoud van de training

Iedere module bestaat uit een theoretisch gedeelte over aspecten uit de neurowetenschappen in vergelijking met de boeddhistische psychologie. Iedere module heeft ook een praktisch gedeelte dat bestaat uit meditaties en interpersoonlijke mindfulness oefeningen. We leren daarbij onze meditaties en mindful interventies te combineren met neurowetenschappelijke kennis. Een perspectief dat onze cliënten of klanten zeer blijkt te motiveren als ze tegen drempels en moeilijkheden aanlopen.

 

De vier modules:

Module 1: Verkenning van neurowetenschappelijk kennis en boeddhistische psychologie als basis voor mindfulness-interventies. De overeenkomst tussen traumatherapie en boeddhistische psychologie. Mindfulness en compassie als noodzakelijke basis voor veiligheid, zelf- en co-regulatie, containment en bewust navigeren van je ‘aandachtsspier’.

Module 2: Het werken met ‘resourcing’ of ‘herbronnen als basis voor elke relatie, waarin vertrouwen opgebouwd dient te worden. Gezonde regulatie en regulatieopbouw bij de begeleider/therapeut en bij de cliënt/cursist. Neuroplasticiteit in relatie tot mindfulness en compassie. Het verdiepen van lichaamsbewustzijn middels interoceptie. Grenzen van lichaamsbewustzijn en hoe ermee om te gaan.

Module 3: Hechtingsstijlen en hechtingsstoringen vanuit de huidige westerse psychologie in vergelijking met de boeddhistische psychologie. Mindfulness en compassie als tools om veilig te confronteren en oude ‘hersenprogramma’s te herschrijven. Het gebruik maken van intersubjectiviteit en co-regulatie. De drie fasen van begeleiding en de drie aandachtsgebieden voor een geslaagde begeleiding vanuit westers en boeddhistisch perspectief.

Module 4:
Het werken vanuit mindfulness en compassie bij schaamte en agressie. De Polyvagale Theorie. De werking van het tolerantievenster. Gezondheid als laterale en verticale integratie van ons brein. Interventies en behandeling vanuit de kennis over een geïntegreerd brein.

Tussen de modulen door wordt van de deelnemers literatuurstudie en praktijkoefening verwacht.

 

Deelnamecriteria

  • Praktisch werkzaam zijn in de toepassing van mindfulness in de meest brede zin met de mogelijkheid de in de training geleerde stof toe te passen in het eigen werkveld.
  • Ervaren zijn met de toepassing van mindfulness en compassie in het eigen leven, en ruime ervaring met de toepassing van mindfulness en compassie bij cliënten, cursisten of klanten.
  • Deze training spreekt de professional aan die geïnteresseerd is in mentale, emotionele en belichaamde leerprocessen en die in staat is het eigen proces na aanleiding van het geleerde zelf op te vangen.
  • Door deelname aan de training kan extra individuele begeleiding of supervisie buiten de trainingssetting een nodige of wenselijke aanvulling zijn.

 

 

Data

Praktische zaken

Plaats: Yoga Studio Roosendaal, Raadhuisstraat 62 B, 4701 PV Roosendaal
Data:
Module 1: 3-5 mei
Module 2: 7-9 juni
Module 3: 6-8 september
Module 4: 11 tot 13 oktober

Tijden: 10.00 -13.00 uur en 14.30 tot 17.30
Laatste dag van elke module: 10-13 uur en 14.30 – 16 uur.

Docent Dorle LommatzschLees hier meer over haar achtergrond.
Kosten:
€ 2280 inclusief koffie, thee, versnaperingen en lunch
De training kan in 2 of 4 termijnen betaald worden.
Aanmelding en informatie
Academie voor Open Bewustzijn
Dorle Lommatzsch
Hoogvensestraat 89
5017 CB Tilburg
06-23016358
dorle@openbewustzijn.nl