Trauma-sensitieve bodyscan

Als we met mindfulness oefenen dan is een van de basisoefeningen een bodyscan. We leren dat we onze aandacht welbewust kunnen richten. En we leren aandacht te ontwikkelen voor ons lichaam. Twee belangrijke basistools om bewustzijn te brengen in ons vermogen tot zelfregulatie. De eerste wezenlijke boodschap is: ik ben niet overgeleverd aan de grillen […]

Trauma-sensitieve mindfulness: niet meer heel zijn

Een mens wordt geboren in totale afhankelijkheid van het veld dat hem omringt. De dans tussen moeder en kind in de baarmoeder wordt de eerste maanden na de geboorte voortgezet als in een buiten-baarmoederlijk nest, waarbij we in alles afhankelijk zijn van de anderen om ons heen: warmte, voedsel, aanraking, verschoning, beschutting. En niet te […]

Wat is trauma-sensitieve mindfulness?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst onderzoeken: wat is trauma eigenlijk? Hier de definitie: trauma is een overweldigende ervaring, die niet verwerkt is. Dat kan een eenmalige gebeurtenis zijn zoals een ongeluk, het kan om ontwikkelingstrauma gaan, waarbij onze sociale omgeving langdurig onveilig was. Maar het kan ook transgenerationeel trauma zijn, waarin we […]