De essentie van trauma-sensitieve mindfulness

Wat is het meest wezenlijke als we met trauma-sensitieve mindfulness werken? Wat maakt het mogelijk mindfulness en trauma-verwerking heilzaam samen te laten werken?   Laat me voorop stellen dat de basishouding van mindfulness al vele helende ingrediënten in zich draagt: de uitnodiging tot open, vriendelijk en niet-oordelend onderzoek, het opmerken en bevriend raken met lichaamsgevoelens, […]