Mindful Coachen
Opleiding

Openbewustzijn Opleiding Mindful Coachen

Mindful Communiceren - eerste jaar opleiding Mindful Coachen

KTNO-geaccrediteerde module

Het eerste jaar

Mindful Communiceren gaat over het in contact zijn met anderen. Maar daaraan vooraf gaat het contact met jezelf. In het eerste jaar van de opleiding leer je daarom allereerst het contact met jezelf te verdiepen. Dat gaat met mindfulness op een vanzelfsprekende en eenvoudige wijze. De aangeboden mindfulness- en communicatie-oefeningen leiden je naar verrassende inzichten die jouw natuurlijke eigenheid en potentieel aan het licht brengen. Jouw groeiende zelfkennis  resoneert steeds meer met jouw diepste waarden én  heeft tegelijkertijd een weldadige werking op de relaties om je heen. Privé én professioneel. De goede zelfzorg op basis van mindful communiceren blijkt een stevig fundament te zijn om de stap te zetten om mindful te leren coachen.  Compassie, vriendelijkheid en welzijn beginnen bij jezelf en krijgen van hieruit gestalte in je (werk)relaties.

Nieuwsgierig naar de visie en missie van de Academie? Lees dan hier meer!

Inhoud van het eerste jaar

De opleiding rust op drie pijlers: mindfulness, neurowetenschappen en boeddhistische psychologie. Vanaf les één ben je bezig de aangeboden theorie in de praktijk te brengen via meditatieve werkvormen en mindful communicatie-oefeningen. Je wordt gevoed door kennis, inzicht, en innerlijk onderzoek dat je alleen én samen met je medestudenten verkent.

Je krijgt informatie over de huidige ontwikkeling van mindfulness in gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn. Daarnaast krijg je informatie uit de neurowetenschappen die de werking en toepassing van mindfulness en mindful communiceren ondersteunen.  Van hieruit ben je in staat een eigen vertaling en een passende vorm te vinden die precies aansluit bij jouw vakgebied.

En het mooiste is: je wordt steeds uitgenodigd om het geleerde te onderzoeken en gewaar te zijn of het voor jou klopt! Je leert en ontvouwt jouw potentieel in groepsverband met individueel maatwerk. Jouw unieke eigenheid in verbondenheid met mensen en situaties om je heen floreert!

Lees hier verder over de inhoud van het eerste jaar.

Het resultaat

 • Je hebt inzicht in de basis van de boeddhistische psychologie en weet dit te vertalen naar mindful communiceren.
 • Je weet vakkundig, vriendelijk en compassievol te reageren op  je eigen en andermans stresspatronen.
 • Je leert je eigen wijsheid kennen en vertrouwen als basis voor mindful zelfonderzoek en als basis voor mindful communiceren.
 • Je weet breinkennis een plek te geven in het werken met meditatieve communicatieoefeningen.
 • Je neemt de eerste stappen om mindfulness, de boeddhistische psychologie en neurowetenschappelijke kennis binnen je eigen vakgebied toe te passen in het begeleiden van mensen.
 • Je ontvangt een certificaat van deelname en mag doorstromen naar het tweede jaar Mindful Coachen.

Nieuwsgierig naar de basisprincipes van een mindful coachgesprek? Lees hier meer over...

Erkende opleiding

Het eerste jaar van de vakopleiding - Mindful Communiceren - is geaccrediteerd door het KTNO en door het CRKBO. Belangrijk voor zorgverleners en therapeuten die zich willen bijscholen. Maar ook voor werknemers, die hun opleiding vergoed krijgen door de werkgever. Ze kunnen zo aan hun leidinggevenden aantonen dat het om een betrouwbare en getoetste opleiding gaat.

Het tweede jaar van de opleiding tot Mindful Coach is daarnaast geaccrediteerd door de Vereniging voor Mindfulness (VVM) Belangrijk voor alle mensen die een eigen praktijk hebben en vergoeding via de aanvullende zorgverzekering aan hun cliënten willen kunnen aanbieden. Je dient hiervoor wel twee extra scholingen gedaan te hebben:

1. Je hebt een retraite van 5 dagen gevolgd (die kun je bij ons volgen of bij een andere opleider).

2. Je hebt een 8-weken training Mindfulness (individueel of voor een groep) onder supervisie begeleid.

Dit is een traject dat je ín of na het tweede opleidingsjaar naast de opleiding kunt doen maar ook parallel aan het derde jaar. We zijn hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met de Werkplaats Aandachtig Leven. De supervisie wordt door hun verzorgd. Je bent daarna all-round mindfulness-trainer en mindfulness professional volgens de Europese richtlijnen van Mindfulness Based Programs van de EAMBA. 
Daarnaast kun je je na  het tweede jaar aansluiten bij Mindful Netwerk, een samenwerkingsplatform voor mindfulness professionals.

Details eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding Mindful Coachen omvat

 • Een intakegesprek (datum en tijdstip in overleg te bepalen)
 • Twaalf  opleidingsdagen van 10:00 tot 17:00
 • Twee individuele mindfulness begeleidingsuren (in overleg te bepalen)
 • Daarnaast krijg je huiswerk mee in de vorm van meditatieve opdrachten, lezen, persoonlijke reflecties en tussentijds oefenen met (één van je) medestudenten. Reken hierbij op zes tot acht studie- en meditatie uren per week.
 • Optioneel: je volgt een stilte-retraite van 5 dagen (dat mag ook in het tweede jaar)

Intake

De eerste stap is een intake. In de intake onderzoeken wij of de opleiding voor jou passend. Je kunt praktische en inhoudelijke vragen bespreken. Ook nemen we je mee in een directe ervaring van een coaching op basis van mindfulness.  Zo ervaar je zelf het effect van een mindful coachgesprek en krijg je een idee wat jouw competenties kunnen zijn na twee jaar opleiding. Na de intake volgt de definitieve aanmelding, waarbij je het inschrijfformulier, het studiereglement en de Algemene Voorwaarden ontvangt. Daarnaast krijg je alle relevante informatie, die nodig is om met de opleiding van start te kunnen gaan. Als de Academie voor Open Bewustzijn het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier terug heeft ontvangen, is je aanmelding definitief. De intake kost € 75*.

*De intake is inbegrepen in de opleidingskosten van het eerste jaar. Besluit je om de opleiding te doen, dan worden de intakekosten in mindering gebracht op de opleidingskosten van het eerste jaar. Als de Academie voor Open Bewustzijn besluit je niet toe te laten tot de opleiding, dan hoef je de intake ook niet te betalen. Besluit je zelf om de opleiding niet te doen, dan betaal je wél de kosten van de intake.

 

Opleidingskosten eerste jaar:

 • Betaling in 10 termijnen: € 232
 • Betaling in 4 termijnen: € 580
 • Betaling in een keer (inclusief € 30 korting): € 2290
 • Opleidingskosten zakelijk tarief: € 2977
 • Aanschaf boeken: circa € 120
 • Optioneel: Retraite € 560 (retraite plus verblijfskosten)

Of meld ja aan voor een intake

1e jaar Mindful Coachen

Praktische informatie

Data opleiding 2020/21

2020: 24 oktober, 21 november, 19 december
2021: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 27 maart, 10 april, 15 mei, 4 en 5 juni, 3 juli.

Data opleiding 2021/22

2021: 30 oktober, 27 november, 18 december
2022: 15 januari, 12 februari, 12 maart, 2 april, 23 april, 14 mei, 10 en 11 juni, 25 juni

Docenten
Eerste jaar: Inge Jager en/of Dorle Lommatzsch
Tweede jaar: Dorle Lommatzsch en/of Inge Jager

 

Locatie
Trainingscentrum Intentie-IS-essentie,
Weverstraat 1
4204 CA Gorinchem

€ 500 fiscaal voordeel

Als deze opleiding je beroepsuitoefening bevordert is hij in 2020 in de meeste gevallen aftrekbaar als studiekosten. Met de drempel van € 250 en een belastingtarief van 42% is het fiscale voordeel zo’n € 500. Informatie over aftrekbaarheid studiekosten vind je op de website van de Belastingdienst.

Openbewustzijn Opleiding Mindful Coachen

Mindful Coachen - tweede jaar opleiding Mindful Coachen

Het tweede jaar van de opleiding Mindful Coachen staat in het licht van een daadwerkelijke integratie van mindfulness en mindful communiceren in je eigen vakgebied. Je wordt een mindful coach! Je weet alle aspecten van een mindful coaching te begeleiden. Je werkt aan een mindfulness project dat je binnen je werk of praktijk gaat opstarten. Dit is vaak een gevoelige stap. We komen te voorschijn met wie we écht zijn in een omgeving die misschien niet altijd begripvol, waarderend of ondersteunend is. Onze scholing richt zich daarom zowel op ons vermogen krachtig tevoorschijn te leren komen als ook op het vermogen gevoeligheid en kwetsbaarheid deel te laten zijn van het leerproces. Kwetsbaarheid en kracht gaan samen en vormen samen een levendige en gezonde basis voor ons werk als mindful coach. En ook in het tweede jaar geld: we leren in een bedding van vriendelijkheid, compassie en goede zelfzorg.

MBCT en MBSR

In het tweede jaar verdiepen we ons ook in de basisprincipes, die de grondslag vormen van de 8-weken training MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) en MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Vanuit deze kennis ontwerp je  een eigen 8-weken programma passend bij jouw doelgroep.

Naast de lessen krijg je begeleiding in de vorm van supervisie en project begeleidingsuren.

Lees hier verder over de inhoud van het tweede jaar.

Het resultaat

voor jezelf

 • Je past de kennis en kunde van mindfulness, van de neuropsychologie en van de boeddhistische psychologie trefzeker toe in je werk.
 • Je weet in de individuele coaching als ook in een groepssetting de basisprincipes van een mindful coachgesprek  in praktijk te brengen.
 • Je bent in staat om een 8 weken training mindfulness vorm te geven en aan te bieden.
 • Je staat dichter bij jezelf en de ander, je werk wint hierdoor aan diepgang.
 • Je ontvangt een certificaat van de opleiding Mindful Coachen

 

voor je werkgever

 • Praktische kennis binnen de organisatie om anders met stress om te gaan
 • Minder ziekteverzuim
 • Praktische kennis om samenwerking en betrokkenheid in de organisatie te stimuleren
 • Betere bedrijfsresultaten en efficiëntie
 • Geen externe stress-reductie experts meer nodig

Na het tweede jaar mag je je aanmelden bij de Vereniging voor Mindfulness (VVM), mits je aan twee extra voorwaarden hebt voldaan:
1. Je hebt een retraite van 5 dagen gevolgd (die kun je bij ons volgen of bij een andere opleider).
2. Je hebt een 8-weken training Mindfulness (individueel of voor een groep) onder supervisie begeleid.
Door de VVM wordt je erkend als mindfulness  professional volgens de Europese richtlijnen van de EAMBA.

Supervisietraject om lid te kunnen worden bij de Vereniging voor Mindfulness

Sinds 1 januari 2020 zijn de criteria voor toetreding tot de beroepsvereniging VVM veranderd. De Academie voor Open Bewustzijn biedt daarom vanaf 2020 een apart supervisietraject aan, zodat ook onze studenten lid kunnen worden (en blijven*).

Er zijn twee nieuwe criteria, aan die moet worden voldaan:

1. Je hebt bij aanvang van je lidmaatschap een retraite van minimaal 5 dagen gevolgd bij de Academie of bij een door de VVM erkende opleider en hierover een reflectieverslag gemaakt.*

2. Je hebt onder begeleiding van een erkende supervisor een 8-weken programma mindfulness gegeven. Dat mag een individuele begeleiding zijn (van 8 weken) of een groepsbegeleiding.*

Het supervisie-traject kan onafhankelijk van het derde jaar worden gevolgd. Je kunt er al aan beginnen tijdens het tweede jaar, maar ook besluiten dit na het tweede jaar te doen (of je nu wél of niet deelneemt aan het derde jaar). Het supervisietraject omvat minimaal 4 supervisie uren.

Supervisor voor dit traject is Linda Schipper van Werkplaats Aandachtig Leven. We zijn nog in overleg, hoe we dit traject vanuit de Academie samen aanbieden.  Heb je vragen, bel Dorle op 06-23016358.

Kosten van dit supervisietraject bij 4 - 8 begeleidingsuren: € 100 per uur. Let op: deze kosten horen niet bij de opleidingskosten van het tweede of derde jaar.

 

*De oudstudenten die vóór 1 januari 2020 lid zijn geworden bij de VVM dienen bij hercertificering (na 2 jaar) aan deze twee nieuwe criteria te hebben voldaan.

Details tweede jaar

Het tweede jaar van de opleiding Mindful Coachen 

 • 16 opleidingsdagen, (8 tweedaagse trainingen zonder overnachting, met extra avondprogramma plus vroege ochtendprogramma) van vrijdag 10.00 tot zaterdag 16.30.
 • Drie individuele supervisie- en projectbegeleidingsuren (in overleg te bepalen).
 • Je krijgt huiswerk mee in de vorm van meditatieve opdrachten, lezen, persoonlijke reflecties en tussentijds oefenen met (één van je) medestudenten. Ook werk je met specifieke opdrachten rondom je eigen mindfulness-project. Reken hierbij op acht tot tien studie- en projecturen per week.
 • Je volgt een retraite van minimaal 5 dagen (als je dit niet al in het eerste jaar hebt gedaan) en schrijft hierover een reflectieverslag.

 

Opleidingskosten tweede jaar 2020/21 MC 9 (inclusief maaltijden, zonder overnachting)

Betaling in 10 termijnen: € 300
Betaling in 4 termijnen: € 750
Betaling in een keer: € 2970 (inclusief € 30 korting)
Opleidingskosten zakelijk: € 3861
Extra: aanschaf boeken ter waarde van circa € 130
Retraite (optioneel): € 560
Supervisie (optioneel) bij het geven van een 8-weken programma MBSR/MBCT: € 800

 

Opleidingskosten tweede jaar 2020/21 MC 10 (inclusief maaltijden, zonder overnachting)

Betaling in 10 termijnen: € 315
Betaling in 4 termijnen: € 787,50
Betaling in een keer: € 3120 (inclusief € 30 korting)
Opleidingskosten zakelijk: € 3990
Extra: aanschaf boeken ter waarde van circa € 130
Retraite (optioneel): € 560
Supervisie (optioneel) bij het geven van een 8-weken programma MBSR/MBCT: € 800

 

Opleidingskosten tweede jaar 2021/22 MC 11 (inclusief maaltijden, zonder overnachting)

Betaling in 10 termijnen: € 330
Betaling in 4 termijnen: € 825
Betaling in een keer: € 3270 (inclusief € 30 korting)
Opleidingskosten zakelijk: € 4251
Extra: aanschaf boeken ter waarde van circa € 130
Retraite (optioneel): € 580
Supervisie (optioneel) bij het geven van een 8-weken programma MBSR/MBCT: € 800

 

Praktische informatie

Data tweede jaar 2020/21 (MC9 en MC 10)

2020: 4 en 5 september, 2 en 3 oktober, 27 en 28 november,
2021: 22 en 23 januari, 26 en 27 februari, 2 en 3 april , 28 en 29 mei, 25 en 26 juni
De data van het tweede jaar 2021/22 (MC11)
2021: 24/25 september, 22/23 oktober, 10/11 december
2022: 21/22 januari, 4/5 maart, 8/9 april, 27/28 mei, 1/2 juli

Locatie

Op 'T Hoff

Villenbraken 10/10a
5492 ND Sint Oedenrode
Noord-Brabant

 

€ 500 fiscaal voordeel

Als deze opleiding je beroepsuitoefening bevordert is hij in 2020 in de meeste gevallen aftrekbaar als studiekosten. Met de drempel van € 250 en een belastingtarief van 42% is het fiscale voordeel zo’n € 500. Informatie over aftrekbaarheid studiekosten vind je op de website van de Belastingdienst.

Openbewustzijn Opleiding Mindful Coachen

KTNO-geaccrediteerde vakopleiding

De Mindful Therapeut - derde jaar opleiding Mindful Coachen

 

Het derde jaar

In het derde jaar wordt je opgeleid tot mindful therapeut. Je verdiept je in het werken met trauma vanuit mindfulness, interpersoonlijke neurobiologie en de boeddhistische psychologie. Trauma - en met name ontwikkelingstrauma - blijkt veel vaker een rol te spelen bij ons allemaal. In het derde jaar krijg je hier meer zicht op. Je leert - opbouwend op de informatie van de eerste twee jaar - je vaardigheden te verdiepen en te verfijnen. Je weet tekenen van trauma bij jouw doelgroep te herkennen en hier mindful op te reageren.  Je weet dit bovendien praktisch te vertalen naar maatschappelijke vernieuwing in zorg, onderwijs en bedrijven. Jouw uniekheid als mens en coach komt nog meer tot bloei.

Verdieping en verfijning

Je hebt in de eerste twee jaar als het ware een mand vol gereedschap gekregen. Samen met het slijpen van je vakbekwaamheid is er behoefte aan verdieping en nieuwe inzichten. Jouw eigen steeds voortgaande persoonlijk proces blijft hierin - zoals je dat twee jaar geleden hebt ingezet - ook weer leidend. De theorie uit de neurowetenschappen en de inzichten uit de traumatherapie helpen je steeds verfijnder en trefzekerder te leren begeleiden. Je volgt hierdoor meer zelfbewust en afgestemd je eigen unieke pad en de authentieke stijl en werkwijze die bij jou en jouw vak past. Jouw unieke persoonlijkheid als mens en coach mag zich in dit jaar volop verder ontvouwen en op een natuurlijke wijze doorontwikkelen.

Mindfulness en traumatherapie

De boeddhistische psychologie heeft wezenlijke kenmerken die overeenkomen met wat de neurowetenschappen in onze moderne tijd aan het licht brengen. In het eerste en tweede jaar hebben we ons hier al het een en ander eigen gemaakt. Dit wordt in het derde jaar verdiept en verfijnd. Recente ontwikkelingen in de traumatherapie bevestigen de eeuwenoude boeddhistische psychologie en geven ons nuttige aanvulling en nuancering. Mindfulness en compassie blijken het fundament te zijn voor heling, herstel van veerkracht en levenszin.

Het relationele aspect van mindfulness

Bewustzijnsverandering die tot heling leidt blijkt alleen mogelijk te zijn als we in veiligheid gespiegeld worden door onze medemens. Samen met de coachee verken je wegen naar nieuwe integratieve mogelijkheden uit de traumatherapie en krijg je inzicht over de meerwaarde die de huidige traumatherapie jou kan bieden in de op mindfulness gebaseerde coaching.

De rode draad

In de eerste twee jaar was de Satipatthana soetra de leidraad voor onze lessen. In het derde jaar dienen de vier edele waarheden en het 8-voudige pad als rode draad. Iedere les bestaat uit een theoretisch gedeelte over aspecten uit de neurowetenschappen en de traumatherapie en wordt vergeleken met de boeddhistische psychologie. Iedere lesdag heeft ook een praktisch gedeelte dat bestaat uit meditatieve begeleiding, interpersoonlijke mindfulness-oefeningen en coachingsoefeningen.

Welke thema's komen aan de orde?

 • Trauma en traumareactie als 'gezond' onderdeel van het leven
 • Ontwikkelingstrauma, transgenerationeel trauma en schoktrauma: verschillen en overeenkomsten
 • Werken met mindfulness bij trauma: mogelijkheden en grenzen
 • Traumatherapie en boeddhistische psychologie: overeenkomsten en verschillen
 • ‘Resourcing’ of ‘herbronnen’
 • Gezonde regulatie en regulatieopbouw bij coach en coachee
 • Instinctieve intelligentie leren gebruiken
 • Intersubjectiviteit en co-regulatie.
 • Hechtingsstijlen en hechtingsstoringen vanuit de westerse psychologie in vergelijking met de boeddhistische psychologie.

 

 • De polyvagaaltheorie als basis voor lichaamsgerichte begeleiding en coaching
 • Aanraking en lichaamswijsheid in de begeleiding
 • De drie fasen van begeleiding: stabiliseren, confronteren, integreren
 • Depressie en burn-out in het licht van het tolerantievenster
 • Agressiestoornis en dissociatie in relatie tot de sympathicus en parasympathicus
 • Enquiry verdieping en verfijning
 • Opstellingen, verdieping en verfijning
 • Mindful spreken en luisteren (het Open Zelfonderzoek), verdieping en verfijning
 • Groepsdynamiek, het werken met het ‘veldbewustzijn’ en het creëren van een veilige leeromgeving.
 • Ethiek en praktijkvoering

We gaan aan de slag met bekende en nieuwe werkvormen. We leren zekerder te worden in het begeleiden van meditaties en coachgesprekken op basis van neurowetenschappelijke kennis. Daarnaast zijn de dagen zoals altijd ingebed in meditatieve aandachtsmomenten. We leren in een sfeer van uitdaging én gemak!

Het derde jaar is op dit moment in ontwikkeling, het is dus mogelijk dat er nog wijzigingen volgen.

 

Individuele supervisie

Naast de bijeenkomsten in de groep krijg je individuele supervisie-uren bij het zelfstandig werken met je coachklanten. Je levert hiervoor een audio- of videobestand in, wat we vervolgens samen bespreken. Zo krijg je precies zicht op je ontwikkelingstraject, jouw specifieke verbeterpunten, je valkuilen en je talenten.  Je krijgt het mindful coachingsvak steeds meer onder de knie.

 

Leertherapie en tussentijds oefenen

Tijdens het derde jaar neem je minimaal 3 uur leertherapie bij twee aangewezen supvervisoren: Inge Jager en Chris Elzinga. De leertherapie dient twee doelen: je kunt alle aandacht besteden aan het doorwerken van persoonlijke thema’s én je krijgt voorbeelden hoe een vergevorderde begeleiding op basis van mindfulness eruit ziet. Vandaar het woordje ‘leertherapie’. Daarnaast spreek je met je medestudenten af om samen te oefenen en elkaar intervisie te geven.

 

Details opleiding

14 lesdagen verdeeld over 7 blokken van 2 dagen  (zonder overnachting).

Data opleiding

2020: 26 en 27 september, 7 en 8 november, 12 en 13 december

2021: 16 en 17 januari, 13 en 14 maart, 17 en 18 april, 12 en 13 juni.

Tijden: zaterdag en zondag telkens van 10-17 uur.

Docent: Dorle Lommatzsch

Locatie:
Trainingscentrum Intentie-IS-essentie,
Weverstraat 1
4204 CA Gorinchem

Deelnamecriteria

 • Je hebt het tweede jaar van de opleiding Mindful Coachen succesvol afgerond.
 • Je begeleidt en coacht mensen op basis van mindfulness passend bij jouw vakgebied.

Nieuwe ontwikkelingen

De driejarige opleiding Mindful Coachen (inclusief de Mindful Therapeut) is als vaktherapeutische opleiding erkend door het KTNO, de NVST en de VBAG.

Supervisietraject om lid te kunnen worden van de Vereniging voor Mindfulness

Sinds 1 januari 2020 zijn de criteria voor toetreding tot de beroepsvereniging VVM veranderd. De Academie voor Open Bewustzijn biedt daarom vanaf 2020 een apart supervisietraject aan, zodat ook onze studenten lid kunnen worden (en blijven*).

Er zijn twee nieuwe criteria, aan die moet worden voldaan:

1. Je hebt bij aanvang van je lidmaatschap een retraite van minimaal 5 dagen gevolgd bij de Academie of bij een door de VVM erkende opleider en hierover een reflectieverslag gemaakt.*

2. Je hebt onder begeleiding van een erkende supervisor een 8-weken programma mindfulness gegeven. Dat mag een individuele begeleiding zijn (van 8 weken) of een groepsbegeleiding.*

Het supervisie-traject kan onafhankelijk van het derde jaar worden gevolgd. Je kunt er al aan beginnen tijdens het tweede jaar, maar ook besluiten dit na het tweede jaar te doen (of je nu wél of niet deelneemt aan het derde jaar). Het supervisietraject omvat minimaal 4 supervisie uren.

Supervisor voor dit traject is Linda Schipper van Werkplaats Aandachtig Leven. We zijn nog in overleg, hoe we dit traject vanuit de Academie samen aanbieden.  Heb je vragen, bel Dorle op 06-23016358.

Kosten van dit supervisietraject bij 4 - 8 begeleidingsuren: € 100 per uur. Let op: deze kosten horen niet bij de opleidingskosten van het tweede of derde jaar.

 

*De oudstudenten die vóór 1 januari 2020 lid zijn geworden bij de VVM dienen bij hercertificering (na 2 jaar) aan deze twee nieuwe criteria te hebben voldaan.

Kosten

€ 2400 voor veertien lesdagen (zonder overnachting) en 3 individuele supervisie uren

Bijkomende kosten:

 • minimaal 3 sessies leertherapie bij supervisoren van de opleiding € 300
 • aanschaf van enkele boeken ter waarde van € 125

De bijkomende kosten zijn bij benadering.

Schrijf je nu in!

De Mindful Therapeut

€ 500 fiscaal voordeel

Als deze opleiding je beroepsuitoefening bevordert is hij in 2020 in de meeste gevallen aftrekbaar als studiekosten. Met de drempel van € 250 en een belastingtarief van 42% is het fiscale voordeel zo’n € 500. Informatie over aftrekbaarheid studiekosten vind je op de website van de Belastingdienst.

Openbewustzijn Opleiding Mindful Coachen

Het tweede jaar afgerond...en hoe nu verder?

Natuurlijk kun je direct doorgaan met het derde jaar: de Mindful Therapeut. Maar voor velen is dat iets te snel. Dan is wellicht de oefengroep een mooi 'tussenjaar':

Samen doorgaan en invulling geven aan de behoefte de lesstof  ‘in te nemen'.

Samen mediteren, vaardigheden in het coachen en begeleiden gaandeweg doorontwikkelen en vooral geïnspireerd blijven door en met elkaar.

 

Ontstaansgeschiedenis

Deelnemers van onze allereerste kleine oefengroep

 

Op initiatief van Marijke van der Putten en Dorle Lommatzsch startte de Academie vol enthousiasme in 2016 een jaaroefengroep. Marijke van der Putten, docent aan de Academie en afgestudeerd in 2014 als Mindful Coach, begeleidde de oefengroep drie jaar lang. Onze vierde jaaroefengroep start weer vanaf september 2019 en loopt t/m juni 2020. Eind augustus zal bekend zijn wie de toekomstige oefengroep zal begeleiden.

 

 

 

Welkom!

De afgelopen drie jaren waren waardevol, leerzaam, vol inspiratie en met mooie ontdekkingen die hebben geleid tot diepgaande ontwikkeling en verfijning in het coachen. Je bent van harte welkom als Mindful Coach om in het najaar aan te sluiten bij de jaaroefengroep (de sangha!) van de Academie!

Wil je het komend jaar meedoen aan de oefengroep of eerst meer informatie over onze ideeën voor het komende jaar, neem dan contact op met:
Ada Scholten: Adascholten@hotmail.nl   06-14940582 of
Roosmarie Seijsener: roosmarie.seijsener@gmail.com  06-12417366

 

 

Praktische zaken

 

Kosten: graag informeren bij Ada of Roosmarie

Data:
2019: 12 oktober, 2 november, 7 december
2020:15 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 13 juni

Van 10.00 tot 16.00 uur.

De deelnemers oefenen daarnaast ook thuis in tweetallen of in groepjes.

Plaats:
Centrum 'Het Zonnelicht'
Lanciersstraat 90G
5017 CT Tilburg

 

Openbewustzijn Opleiding Mindful Coachen

STUDIEBOEKEN OPLEIDING MINDFUL COACHEN

 

In de opleiding Mindful Coachen wordt er allerlei studiemateriaal aangeboden, waaronder ook een aantal verplichte boeken. Deze studieboeken moet je zelf aanschaffen en kun je op deze pagina vinden en meteen ook bestellen. Je kunt daarnaast ook het hele pakket (per studiejaar) direct via onderstaande link bestellen.
Door jouw bestelling ondersteun je onze lokale economie plus een bedrijf met passie voor bewustzijnsverandering: Pleiade in Tilburg

 

Boeken bestellen eerste jaar

Boeken bestellen tweede jaar

Boeken eerste jaar

Opleiding Mindful Coachen

Op zoek naar jezelf? Basisboek mindfulness

Dorle Lommatzsch

Het basisboek van de opleiding.

Bestel hier het basisboek

Op zoek naar jezelf? Werkboek mindfulness

Dorle Lommatzsch

Het werkboek vele praktische oefeningen om meditaties en Mindful Coachen te leren begeleiden.

Bestel hier het werkboek

Het wijze hart

Jack Kornfield

Een prachtig en grondig boek over het universele karakter van mindfulness en de boeddhistische psychologie.

Bestel hier Het wijze hart!

Geheugen voor Geluk

Rick Hanson

Hoe onze hersenen en ons autonome zenuwstelsel bijdragen aan veiligheid, tevredenheid en verbinding. En hoe mindfulnesstraining ons hierbij kan helpen.

Bestel hier Geheugen voor Geluk!

Kum Nye Tibetaanse Yoga

Tarthang Tulku

Het beste boek ooit over de samenhang tussen meditatief bewegen en onze ‘state of mind’.

Bestel hier Kum Nye Tibetaanse Yoga!

Boeken tweede jaar

Opleiding Mindful Coachen

Het hart van Boeddha's leer

Thich Nath Hanh

Een boek, dat je steeds weer opnieuw kunt lezen en waarderen, naarmate je begrip van het boeddhisme zich verdiept.

Bestel hier Het hart van Boeddha's leer!

Mindfulness oefenboek:

John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal

Het oefenboek passend bij het standaardwerk van de Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Praktisch en to-the-point!

Bestel hier direct het Mindful oefenboek

 

Boeddha's Brein

Rick Hanson en Richard Menduis

Recent neurowetenschappelijk onderzoek bevestigt veel van wat in de boeddhistische psychologie al duizenden jaren wordt onderwezen.

Bestel hier Boeddha's Brein!

Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie, tweede editie

Segal, Williams en Teasdale

Het standaardwerk van de Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Om tot in de puntjes het format van het 8-weken programma Mindfulness (MBCT) te leren kennen. Bestel hier Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie!  

Openbewustzijn Opleiding Mindful Coachen

Kosten en financiering

OPLEIDING VERGOED DOOR WERKGEVERS!

De opleiding is sinds november 2013 erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). U kunt de registratie als opleiding hier onder de naam 'Academie voor Open Bewustzijn' vinden. Ook vóór de erkenning bleken werkgevers al bereid te zijn de opleiding voor een van hun werknemers te vergoeden. Nu de erkenning door het CRKBO rond is een reden te meer om uw werkgever te vragen de opleiding Mindful Coachen te vergoeden.

WERKGEVERS DIE DE OPLEIDING MINDFUL COACHEN VERGOEDDEN VOOR EEN VAN HUN WERKNEMERS

 • GGZ Breburg
 • Scholengemeenschap de Piramide
 • Sociale Dienst Tilburg
 • Maaslandcollege Oss
 • Design-Academy Eindhoven
 • Regionaal instituut begeleid wonen RIWB
 • Aerofit Wassenaar
 • Stichting Amarant
 • Siza Gemini zorg en dienstverlening Midden Brabant
 • Gemeente Tilburg
 • Libra Zorggroep
 • Onderwijsgroep Tilburg