Openbewustzijn Opleiding Mindful Coachen

KTNO-geaccrediteerde vakopleiding

De Mindful Therapeut - derde jaar opleiding Mindful Coachen

 

Het derde jaar

In het derde jaar wordt je opgeleid tot mindful therapeut. Je verdiept je in het werken met trauma vanuit mindfulness, interpersoonlijke neurobiologie en de boeddhistische psychologie. Trauma - en met name ontwikkelingstrauma - blijkt veel vaker een rol te spelen bij ons allemaal. In het derde jaar krijg je hier meer zicht op. Je leert - opbouwend op de informatie van de eerste twee jaar - je vaardigheden te verdiepen en te verfijnen. Je weet tekenen van trauma bij jouw doelgroep te herkennen en hier mindful op te reageren.  Je weet dit bovendien praktisch te vertalen naar maatschappelijke vernieuwing in zorg, onderwijs en bedrijven. Jouw uniekheid als mens en coach komt nog meer tot bloei.

Verdieping en verfijning

Je hebt in de eerste twee jaar als het ware een mand vol gereedschap gekregen. Samen met het slijpen van je vakbekwaamheid is er behoefte aan verdieping en nieuwe inzichten. Jouw eigen steeds voortgaande persoonlijk proces blijft hierin - zoals je dat twee jaar geleden hebt ingezet - ook weer leidend. De theorie uit de neurowetenschappen en de inzichten uit de traumatherapie helpen je steeds verfijnder en trefzekerder te leren begeleiden. Je volgt hierdoor meer zelfbewust en afgestemd je eigen unieke pad en de authentieke stijl en werkwijze die bij jou en jouw vak past. Jouw unieke persoonlijkheid als mens en coach mag zich in dit jaar volop verder ontvouwen en op een natuurlijke wijze doorontwikkelen.

Mindfulness en traumatherapie

De boeddhistische psychologie heeft wezenlijke kenmerken die overeenkomen met wat de neurowetenschappen in onze moderne tijd aan het licht brengen. In het eerste en tweede jaar hebben we ons hier al het een en ander eigen gemaakt. Dit wordt in het derde jaar verdiept en verfijnd. Recente ontwikkelingen in de traumatherapie bevestigen de eeuwenoude boeddhistische psychologie en geven ons nuttige aanvulling en nuancering. Mindfulness en compassie blijken het fundament te zijn voor heling, herstel van veerkracht en levenszin.

Het relationele aspect van mindfulness

Bewustzijnsverandering die tot heling leidt blijkt alleen mogelijk te zijn als we in veiligheid gespiegeld worden door onze medemens. Samen met de coachee verken je wegen naar nieuwe integratieve mogelijkheden uit de traumatherapie en krijg je inzicht over de meerwaarde die de huidige traumatherapie jou kan bieden in de op mindfulness gebaseerde coaching.

De rode draad

In de eerste twee jaar was de Satipatthana soetra de leidraad voor onze lessen. In het derde jaar dienen de 'Drie Kenmerken van het Bestaan' als rode draad. Iedere les bestaat uit een theoretisch gedeelte over aspecten uit de neurowetenschappen en de traumatherapie en wordt vergeleken met de boeddhistische psychologie. Iedere lesdag heeft ook een praktisch gedeelte dat bestaat uit meditatieve begeleiding, interpersoonlijke mindfulness-oefeningen en coachingsoefeningen.

Welke thema's komen aan de orde?

 • Trauma en traumareactie als 'gezond' onderdeel van het leven
 • Schoktrauma, ontwikkelingstrauma, transgenerationeel trauma, cultureel trauma en moreel trauma: verschillen en overeenkomsten
 • Trauma-sensitieve mindfulness en boeddhistische psychologie: overeenkomsten en verschillen
 • ‘Resourcing’: hulpbronnen ontdekken, herontdekken en versterken
 • De werking van neuroplasticiteit
 • Expliciete en impliciete geheugen
 • Fundamenteel bewustzijn als oerhulpbron
 • Gezonde regulatie en regulatieopbouw bij coach en coachee.
 • Het autonome zenuwstelsel als verfijnd instrument in de begeleiding
 • De polyvagaaltheorie als basis voor lichaamsgerichte begeleiding en coaching
 • Instinctieve intelligentie leren gebruiken
 • Auto-regulatie, co-regulatie en groepsregulatie
 • Hoe trauma verschijnt in het ‘normale’ leven: de dagelijkse tekenen van trauma

 

 • Gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamshoudingen als ingangen naar het impliciete geheugen
 • Het zichtbare en het onzichtbare waarnemen en begeleiden op basis van ons autonome zenuwstelsel.
 • Veilige en onveilige hechting gezien vanuit de Polyvagaaltheorie
 • Met het tolerantievenster leren werken in de begeleiding.
 • Depressie en burn-out in het licht van het tolerantievenster
 • Agressiestoornis en dissociatie in relatie tot de sympathicus en parasympathicus
 • De drie fasen van een volledige trauma-sensitieve coaching of begeleiding
 • Enquiry verdieping en verfijning
 • Trauma-sensitieve opstellingen, verdieping en verfijning
 • Trauma-geïnformeerde communicatie: Mindful spreken en luisteren (het Open Zelfonderzoek), verdieping en verfijning
 • Groepsdynamiek, het werken met het ‘wij-veld’ en het creëren van een veilige leeromgeving.
 • Werken met mindfulness bij trauma: mogelijkheden en grenzen

We gaan aan de slag met bekende en nieuwe werkvormen. We leren zekerder te worden in het begeleiden van meditaties en coachgesprekken op basis van neurowetenschappelijke kennis. Daarnaast zijn de dagen zoals altijd ingebed in meditatieve aandachtsmomenten. We leren in een sfeer van uitdaging én gemak!

Het derde jaar is op dit moment in ontwikkeling, het is dus mogelijk dat er nog wijzigingen volgen.

 

Studiebelasting

Van de deelnemers wordt literatuurstudie, oefenen met medestudenten en praktijkoefening verwacht. Ook vragen we je na elke lesblok om een schriftelijke reflectie. Geschatte studiebelasting: 8 tot 10 uur per week.

 

Individuele supervisie

Naast de bijeenkomsten in de groep zorg je zelf minimaal voor drie individuele supervisie-uren. Je levert hiervoor een audio- of videobestand in van een individuele begeleiding of groepsbijeenkomst, wat we vervolgens samen bespreken. Zo krijg je precies zicht op je ontwikkelingstraject, jouw specifieke verbeterpunten, je valkuilen en je talenten.  Je krijgt het mindful coachingsvak steeds meer onder de knie.

 

Leertherapie en tussentijds oefenen

Aanbevolen wordt ook om leertherapie te volgen bij Inge Jager en/of Chris Elzinga. De leertherapie dient twee doelen: je kunt alle aandacht besteden aan het doorwerken van persoonlijke thema’s én je krijgt voorbeelden hoe een vergevorderde begeleiding op basis van mindfulness eruit ziet. Vandaar het woordje ‘leertherapie’. Daarnaast spreek je met je medestudenten af om samen te oefenen en elkaar intervisie te geven.

 

Details opleiding

16 lesdagen verdeeld over 8 blokken van 2 dagen  (zonder overnachting).

Data opleiding

2022: 24/25 september, 29/30 oktober, 3/4 december

2023: 14/15 januari, 4/5 maart, 22/23 april, 27/28 mei, 8/9 juli

 

Tijden: zaterdag en zondag telkens van 10-17 uur. Online lesdagen van 9:30 tot 16:30

Docent: Dorle Lommatzsch

Locatie:
Trainingscentrum Intentie-IS-essentie,
Weverstraat 1
4204 CA Gorinchem

Deelnamecriteria

 • Je hebt het tweede jaar van de opleiding Mindful Coachen succesvol afgerond.
 • Je begeleidt en coacht mensen op basis van mindfulness passend bij jouw vakgebied.

Nieuwe ontwikkelingen

De driejarige opleiding Mindful Coachen (inclusief de Mindful Therapeut) is als vaktherapeutische opleiding erkend door het KTNO, de NVST en de VBAG.

Supervisietraject om lid te kunnen worden van de Vereniging voor Mindfulness

Sinds 1 januari 2020 zijn de criteria voor toetreding tot de beroepsvereniging VVM veranderd. De Academie voor Open Bewustzijn biedt daarom vanaf 2020 een apart supervisietraject aan, zodat ook onze studenten lid kunnen worden (en blijven*).

Er zijn twee nieuwe criteria, aan die moet worden voldaan:

1. Je hebt bij aanvang van je lidmaatschap een retraite van minimaal 5 dagen gevolgd bij de Academie of bij een door de VVM erkende opleider en hierover een reflectieverslag gemaakt.*

2. Je hebt onder begeleiding van een erkende supervisor een 8-weken programma mindfulness gegeven. Dat mag een individuele begeleiding zijn (van 8 weken) of een groepsbegeleiding.*

Het supervisie-traject kan onafhankelijk van het derde jaar worden gevolgd. Je kunt er al aan beginnen tijdens het tweede jaar, maar ook besluiten dit na het tweede jaar te doen (of je nu wél of niet deelneemt aan het derde jaar). Het supervisietraject omvat minimaal 5 supervisie uren (nieuwe eis van de VVM vanaf 2021)

Supervisor voor dit traject is Linda Schipper van Werkplaats Aandachtig Leven. Heb je vragen, bel Dorle op 06-23016358 of Linda Schipper op 06-42950576

Kosten van dit supervisietraject bij 4 - 8 begeleidingsuren: € 100 per uur. Let op: deze kosten horen niet bij de opleidingskosten van het tweede of derde jaar.

 

*De oudstudenten die vóór 1 januari 2020 lid zijn geworden bij de VVM dienen bij hercertificering (na 2 jaar) aan deze twee nieuwe criteria te hebben voldaan.

Kosten

Zestien lesdagen (zonder overnachting):

4 termijnen van € 758

10 termijnen van € 303

€ 2880 (korting € 150) bij betaling ineens

Bijkomende kosten:

 • minimaal 3 sessies supervisie bij de docent € 100 per sessie
 • Leertherapie (optioneel) € 100 per sessie
 • aanschaf van enkele boeken ter waarde van € 125

De bijkomende kosten zijn bij benadering.

Schrijf je nu in!

De Mindful Therapeut

€ 500 fiscaal voordeel

Als deze opleiding je beroepsuitoefening bevordert is die in de meeste gevallen aftrekbaar als studiekosten. Met de drempel van € 250 en een belastingtarief van 42% is het fiscale voordeel zo’n € 500. Informatie over aftrekbaarheid studiekosten vind je op de website van de Belastingdienst.