Je bekijkt nu Organisaties van de toekomst

Organisaties van de toekomst

Screen Shot 2016-11-02 at 11.46.39Frederic Laloux heeft een prachtig boek geschreven met de titel “reinventing organizations”. Het boek kijkt terug in de geschiedenis van onze samenleving en beschrijft de verschillende typen organisaties passend bij de tijd en de ontwikkeling van de samenleving waar deze organisaties een deel van uit maakte. Nieuwe typen van organisaties volgden en volgen op de ontwikkeling van de samenleving en zijn individuen.

Waarde in plaats van winst?

Laloux onderzoekt ook de excellente organisaties van deze tijd en schetst de contouren van de organisaties van de toekomst. Bij deze organisaties gaat het om het toevoegen van waarde aan de samenleving en aan de mensen die samen de organisatie vormen. Deze organisaties dragen zorg voor het milieu, hun toeleveranciers en andere stakeholders. Perverse winsten, misbruik van mens en milieu, ego-geconcentreerde macht, na-ijver en competitie zullen in deze organisaties geen plek vinden. Het rendement van deze organisaties gaat verder dan het maken van megalomane winsten maar brengt zich tot uitdrukking in maatschappelijke relevantie. Een gezonde financiële bedrijfsvoering is vanzelfsprekend maar niet het doel van de organisatie.

 

Waarde scheppend management

De geschiedenis laat zien dat nieuwe typen organisaties volgen op de ontwikkeling van de samenleving en zijn individuen. Binnen de opleiding Mindful Management onderzoeken we hoe we aan deze ontwikkeling kunnen bijdragen en wat dit vraagt van het management en de medewerkers in de organisatie van de toekomst. We oefenen in vaardigheden die nodig zijn in de transitie naar deze nieuwe organisaties. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

  • Aandachtig aanwezig zijn zonder ego-doelstellingen
  • Zicht hebben op de eigen drijfveren
  • Energie creëren binnen deze samenwerking
  • Vriendelijkheid en helderheid als basis van samenwerking en communicatie
  • Het creëren van creatieve ruimte in de eigen persoon en binnen de samenwerking

Mindful Coachen1

MF Coachgesprek_kl DEF

Johanne_Rogier

Co-creatie in onze lessen

Binnen de opleiding Mindful Management brengen we zo recente inzichten uit de organisatieontwikkeling samen met inzichten vanuit de boeddhistische psychologie. Er ontstaan enorm inspirerende bijeenkomsten waar studenten en docenten elkaar voeden en ontwikkelen.

 

Meer weten over de opleiding?

Lees dan hier meer of meld je direct aan voor een van onze kennismakingsworkshops.

Ben van den Brand

Oktober 2016

De Academie voor Open Bewustzijn verzorgt sinds 2010 opleidingen en trainingen op het gebied
van mindfulness en communicatie.De opleidingen zijn erkend door het CRKBO en vinden plaats in drie regio’s in het land.