Aanwezig zijn

Ons eigen vermogen om simpelweg aanwezig te zijn in de ontmoeting met de ander is een soort oercommunicatie, die aan alles vooraf gaat. Als neuro-sensitieve begeleider geven we dit vorm door een innerlijke houding van openheid, nieuwsgierige exploratie en het nalaten van interpretaties en invullingen. Gesprekstechnieken, interventies en strategieën zijn nuttig maar niet leidend. Ze komen voort en ontstaan vaak spontaan uit deze onderliggende basishouding.

Mindful zijn

Door de training in mindfulness leer je dat je ervaring uit ‘bouwsteentjes’ bestaat: je lichamelijke waarnemingen, je emoties en je gedachten. Met mindfulness leer je ook in jezelf een observator wakker te maken, die het functioneren van die bouwsteentjes kan gade slaan. Deze observator heeft het vermogen om de bouwsteentjes te herschikken in een bedding van open, vriendelijke en niet oordelend onderzoek. We kunnen door mindfulness op onze innerlijke belevingswereld creatief antwoorden. En uiteindelijk ook richting geven. Een geweldige mogelijkheid. Bij neuro-sensitieve communicatie begeleiden we de ander om zowel de ‘bouwstenen’ als de observator in ons te ontdekken en te verwoorden.

Liefdevolle intelligentie

Ieder mens bezit een eigen potentieel van liefde en wijsheid. Een warme, rijke en unieke intelligentie, die door de juiste omstandigheden op kan bloeien. Bij neuro-sensitieve communicatie begeleiden we de ander zichzelf te ontdekken als bron van deze liefdevolle intelligentie. Leren communiceren op basis van mindfulness helpt de ander zichzelf te herkennen door jouw erkenning. Door onze niet-sturende betrokkenheid geven we de ander een bedding om in beweging te komen: voor zichzelf en samen met anderen. Hoe dit gebeurt is onvoorspelbaar. Als neuro-sensitieve begeleider leren we onze eigen plannen en veronderstellingen los te laten en te vertrouwen op de unieke intelligentie die in de ander werkzaam is.

Veiligheid eerst

We willen bij neuro-sensitieve communicatie een omgeving creëren waarin de ander haar of zijn natuurlijke rijkdom kan ontdekken. Een omgeving die uitnodigend genoeg is om ook de obstakels aan het licht te laten komen, die verhinderen dat we onze fundamentele rijkdom realiseren. Veiligheid is in dit leerproces de eerste vereiste. Als je neuro-sensitief begeleidt dan leer je de tekenen van veiligheid en onveiligheid bij jezelf en anderen te herkennen. Als neuro-sensitieve coach ben jij een gids voor de ander om dit bij te sturen richting veiligheid. Een coaching vanuit veiligheid wil zeggen: de ander gidsen naar een fysiologische staat die ontspannen is én vitaal. Van hieruit kan er een exploratie plaats vinden waarbij er genoeg veerkracht is voor een onderzoek naar de problemen en mogelijkheden die de ander inbrengt.

Body-mind-eenheid

Het lichaam is een intelligente uitdrukking van ons diepste wezen. Het is geen ding dat functioneert maar een wezen dat ons informeert. Het lichaam helpt ons gevaar waar te nemen en is tevens onze gids naar onze volle mogelijkheden. De niet-verbale expressie van onszelf – onze gebaren en onze lichaamshoudingen – zijn daarom directe wegwijzers naar onze verborgen emoties en onbewuste gedachten. In een neuro-sensitieve coaching boren we deze rijke bron van onbewuste informatie aan en maken die bewust. We leren zowel obstakels als mogelijkheden via de taal van ons lichaam kennen. En is het eenmaal bewust, dan ontstaat er spontaan ruimte om onszelf bij te sturen in een richting die ons dient.

Verbondenheid

Een mindful coachgesprek op basis van neuro-sensitieve communicatie is een gesprek van hart tot hart. Waarin we de ander uitnodigen om te ontdekken dat je vrij kunt zijn terwijl je je ook verbonden voelt. We faciliteren de ervaring dat kwetsbaarheid en kracht beide een plek kunnen hebben in een relatie. We moedigen de ander aan om te ontdekken dat we elkaar nodig hebben om onze autonomie te verwezenlijken. We ervaren een duale eenheid, een gezamenlijke ruimte van leren en exploreren. Deze realisaties gebeuren niet in stille zitmeditatie. Deze realisaties ontstaan door mindful te spreken en mindful te luisteren. Onze training in neuro-sensitieve mindfulness is hier een instrument om onze relaties te verkennen en te verdiepen. Mindfulness in relaties opent een nieuwe dimensie van zijn, waarin zowel onze uniekheid als onze universele menselijkheid aan diepte wint.

Dynamische vrede

Al deze principes kunnen we leren en oefenen. Liefdevol luisteren kun je leren. Jezelf compassievol opvangen bij schrik en angst kun je leren. Openheid kun je trainen. Nieuwsgierige, niet-oordelende communicatie kan een rotsvast vermogen worden. Al deze principes zijn een bijdrage aan een innerlijke houding die onszelf en anderen in staat stelt om in vrede met elkaar om te gaan. Een innerlijke houding die een hoop communicatietechnieken overbodig maakt, omdat de basis goed is: veilig, vrij én verbonden. Vrienden én tegenstanders zijn dan welkom. Communicatie, die gebruik maakt van deze principes draagt bij aan een dynamische vrede die de moeilijkheden in ons leven niet vermijdt of bestrijdt maar benut als uitdaging om het wonder dat we zijn ten volle te leven.

Verder lezen over deze onderwerpen:

 

Trauma’s helen met je lichaam als gids

In dit e-boek maak je kennis met de onderlinge beïnvloeding van het menselijke lichaam, ons brein en de psyche vanuit het perspectief van trauma-sensitieve mindfulness. De boeddhistische psychologie ontdekte dezelfde wetmatigheden voor gezonde mensen, maar dan 2500 jaar geleden.

 

 

 

Meditatie in dialoog

Relaties kunnen de bron zijn van onze grootste vreugde maar ook van ons grootste lijden. Daarom zijn ze een rijke bron van spirituele beoefening. We kunnen samen ontwaken. In dit e-boek wordt geschetst hoe je met eenvoudige communicatieoefeningen tot elkaars vrijheid en geluk kunt bijdragen.