4 modules van 4 dagen voor de mindful professional

Ben jij bekend met mindfulness en heb je interesse in de werking van trauma?
Ben jij een mindful professional die trauma-geïnformeerd wil leren werken?
En zou je de ins en outs willen leren kennen bij het werken met de Polyvagaaltheorie?

Dan is deze training iets voor jou!

Keurmerk KTNO vakopleiding

Deze opleiding is daarnaast geaccrediteerd door de VMBN!

Waarom Trauma-Sensitieve mindfulness?

Steeds meer zorgverleners, therapeuten en (mindfulness-)trainers beseffen dat met name ontwikkelingstrauma veel vaker voorkomt dan we denken. Zonder kennis over trauma voelen we ons vaak zoekende hoe we mensen met complexe problematiek kunnen begeleiden. Trauma-Sensitieve mindfulness helpt je om zicht te krijgen op de achterliggende dynamiek bij trauma. Trauma-Sensitieve mindfulness biedt bovendien praktische handvatten deze kennis om te zetten naar  ervaringsgerichte oefeningen en interventies.  Door Trauma-Sensitieve mindfulness zal jouw begrip én vaardigheid in de begeleiding van mensen  zich direct verfijnen en verdiepen.

Eeuwenoude wijsheid en huidige (neuro)wetenschap

Boeddhistische psychologieDe ontwikkelingen binnen de trauma-therapie van de laatste 20 jaar tonen een opmerkelijke combinatie:  neurowetenschappelijke ontdekkingen worden steeds vaker gecombineerd met mindfulness en compassie. 

mindfulness brein

Eeuwenoude kennis over bewustzijn uit oude wijsheidstradities komen overeen met recente ontdekkingen in de neurowetenschappen. Neurowetenschappelijke kennis én de rijke ervaringen met bewustzijns-onderwijs uit de boeddhistische psychologie vormen de basis voor deze opleiding.

Wat studenten zeggen over de opleiding

"Wat een avontuur! Zowel persoonlijk als professioneel ongelooflijk veel waarde- en liefdevolle lessen geleerd. Onder de indruk van de kennis en kunde én de manier van werken van Dorle. De polyvagaaltheorie die aan de basis ligt biedt zoveel meer diepgang en inzicht in de gevolgen van trauma en hoe dit zich laat zien in alledaags gedrag. Trauma-geïnformeerd werken in het onderwijs is ook ‘vredesonderwijs’. Ik popel om ermee aan de slag te gaan."

"De eerder gevolgde mindfulnessopleidingen hebben bij mij de kaders, het framework, voor de mindfulnesstraining geven. De opleidingen en bijscholing die ik volg bij Dorle kleuren dit framewerk in, heel verfijnd en verdiepend. Een verrijking voor mijn trainerschap!"

"Wat ik waardevol vond voor mezelf en mijn werk is de polyvagale theorie en hoe mooi deze is verwerkt in een rijk geheel van meditaties en oefeningen. Een prachtig samengaan van neurofysiologie, aspecten uit het boeddhisme en mindfulness-training."

“Dit was de meest waardevolle opleiding van mijn leven!” Met die woorden sloot ik de opleiding Trauma Sensitieve Mindfulness af. Een opleiding die in korte tijd heel veel inzichten, nieuwe ervaringen en oefeningen en zelfs veranderingen in mijn persoonlijke en professionele leven heeft gebracht. Dank aan Dorle voor het delen van haar uitgebreide kennis en oefeningen met mij en de fijne groep! En voor de aandachtige, warme en zorgvuldige begeleiding. Een aanrader voor iedere coach en trainer die met mensen werkt!"

" Als professional leer je hoe je zelf in balans kunt blijven en in volledige verbinding mensen kunt begeleiden, zonder enige vorm van oordeel! Je leert cliënten veiligheid te bieden, alleen al door aan te geven, dat hun autonome zenuwstelsel automatisch reageert. Dat er geen schuldgevoel nodig is, wanneer je op een andere manier reageert, dan de buitenwereld acceptabel vindt. Je leert de cliënt vaardigheden om het autonome zenuwsysteem aan te sturen naar veiligheid en veerkracht. Dat gun je elke cliënt! Dank aan Dorle voor de zeer professionele begeleiding, door vanuit veiligheid de werking van je eigen systeem te verkennen. Voor mij de kers op de taart! De 88e opleiding, 41 jaar logopedist en sinds kort traumatherapeut i.o."

Inhoud van de training

Mindful CoachgesprekDe training omvat vier modulen. Iedere module bestaat uit een theoretisch gedeelte over aspecten uit de neurowetenschappen in vergelijking met trauma-sensitieve mindfulness en de boeddhistische psychologie. Iedere module heeft ook een praktisch gedeelte dat bestaat uit meditaties en interpersoonlijke mindfulness. We leren daarbij onze meditaties en mindful interventies te combineren met trauma-geïnformeerde neurowetenschappelijke kennis. Een perspectief dat onze cliënten of klanten zeer blijkt te motiveren als ze tegen drempels en moeilijkheden aanlopen. De polyvagaaltheorie is hierbij een cruciaal onderdeel zowel voor de theoretische onderbouwing als voor het praktisch toepassen van Trauma-Sensitieve mindfulness.

De vier modules

Module 1: Basisprincipes van Trauma-Sensitieve Mindfulness  
Het thema veiligheid is leidend in de eerste module. Alleen vanuit veiligheid is het immers mogelijk trauma te verwerken. We leren de polyvagaaltheorie kennen en begrijpen hierdoor hoe ons brein en ons autonome zenuwstelsel functioneert bij veiligheid en onveiligheid. Daarnaast maken we kennis met ons relationele zintuig en welke rol de ventrale vagus hierbij speelt. Ook duiken we in de wonderlijke wereld van onze instinctieve intelligentie en leren we de taal van ons lichaam mee te nemen in onze trauma-sensitieve begeleiding.

Module 2: Mindfulness en de Polyvagaaltheorie  
Wat is neuroplasticiteit? Wat is neuroceptie en interoceptie? In onze opleiding leren we dit van binnenuit te begrijpen en te begeleiden. We leren instinctieve stressreacties van ons brein en autonome zenuwstelsel herkennen en reguleren bij onszelf en bij de cursist/cliënt. We leren het tolerantievenster kennen bij gezonde regulatie en disregulatie. We leren de alledaagse tekenen van trauma herkennen en te verbinden met het begeleiden van lichaamsgerichte oefeningen, meditatieve contemplaties en interpersoonlijke communicatieoefeningen. We maken kennis met fase 1 bij trauma-sensitieve begeleiding.

Module 3: Mindfulness in relaties
Bij trauma is niet alleen ons eigen systeem ontregelt maar is ook onze relatie tot anderen verstoord. Trauma-sensitieve mindfulness gaat daarom niet alleen over auto-regulatie maar ook over co-regulatie. We leren over hechtingsstijlen en hechtingsstoringen vanuit de interpersoonlijke neurobiologie. En we maken kennis met een rijk palet aan trauma-sensitieve relatieoefeningen: de kunst van trauma-sensitief mindful luisteren en mindful spreken. Ook leren we het proces van ‘titreren’ te begeleiden, waarbij vanuit stabiliteit en veiligheid de tot nu toe niet verwerkte ervaring wordt geïntegreerd. We worden deskundig in fase 2 bij trauma-sensitieve begeleiding.

Module 4: Mindfulness en trauma-integratie  
In deze laatste module gaat het om het thema integratie: de fase 3 bij trauma-sensitieve begeleiding. We leren mensen te begeleiden alle aspecten van hun leven een plek te geven in een samenhangend geheel. Lichaamsgevoel, emoties, denken en handelen worden meer en meer congruent. Specifieke thema’s en valkuilen van fase 3 bij trauma-sensitieve begeleiding worden theoretisch en ervaringsgericht verkend.

Studiebelasting
Van de deelnemers wordt literatuurstudie, oefenen met medestudenten en praktijkoefening verwacht. Ook vragen we aan het eind van iedere module om een schriftelijke reflectie. Geschatte studiebelasting: 8 tot 10 uur per week.

Deelnamecriteria

  • Praktisch werkzaam zijn in de toepassing van mindfulness in de meest brede zin met de mogelijkheid de in de training geleerde stof toe te passen in het eigen werkveld.
  • Ervaren zijn met de toepassing van mindfulness en compassie in het eigen leven, en ruime ervaring met de toepassing van mindfulness en compassie bij cliënten, cursisten of klanten.
  • Deze training spreekt de professional aan die geïnteresseerd is in mentale, emotionele en belichaamde leerprocessen en die in staat is het eigen proces naar aanleiding van het geleerde zelf op te vangen.
  • Door deelname aan de training kan extra individuele begeleiding buiten de trainingssetting een nodige of wenselijke aanvulling zijn.

Docent Mindfulness Dorle LommatzschDorle Lommatzsch geeft sinds 1998 les in meditatie op boeddhistische grondslag. Zij begeleidde al talloze basis-, vervolg- en jaargroepen vanuit mindfulness-meditatie. Ook begeleidt zij mensen individueel vanuit de boeddhistische psychologie en moderne traumatherapie. Sinds 2010 geeft zij leiding aan de Academie voor Open Bewustzijn. Vele boeddhistische leraren hebben bijgedragen aan haar ontwikkeling. Kennis over neurowetenschap in verband met mindfulness werden opgedaan door trainingen en webinars te volgen bij Rick Hanson, Daniel Siegel, Tara Brach, Ted Usatinsky en vele andere. In 2017 heeft ze de opleiding ‘Körperorientierte, integrative Traumabehandelung’ bij Dr. Johannes B. Schmidt afgerond. In 2018 volgde ze bij hem twee nascholingen over dissociatie. Ze voltooide twee opleidingen bij  de moderne mysticus Thomas Hübl: ‘Conscious Healing’ en  ‘Principles of collective trauma healing’. Dorle is  auteur van het basis- en werkboek mindfulness ‘Op zoek naar jezelf?’ (Asoka, 2011). Ze schreef het e-book ‘Mindfulness en de werking van ons brein‘Mindfulness in Relaties‘ en haar meest recente e-book Trauma-Sensitieve Mindfulness en de Polyvagaaltheorie.  Lees hier meer over haar achtergrond‘.

Praktische zaken

Data TSMO7
Module 1: 28/29 september en 2/3 november 2024
Module 2: 14/15 december 2024 en 18/19 januari 2025
Module 3: 1/2 maart en 12/13 april 2025
Module 4: 10/11 mei en 21/22 juni 2025

Data TSMO8
Module 1: 22/23 maart en 3/4 mei 2025
Module 2:7/8 juni en 6/7 september 2025
Module 3:  4/5 oktober en 8/9 november 2025
Moduel 4: 10/11 januari en 28 februari/1 maart 2026

Tijden:
10.00 -13.00 uur en 14.00 tot 17.00

Locatie
Trainingscentrum Intentie-IS-essentie:
Weverstraat 1
4204 CA Gorinchem

Kosten TSMO7
€ 850 per module
Hele opleiding ineens:
€ 3250 (€ 150 korting)
Je kunt na de eerste module besluiten of je verder wilt gaan. Betaling in termijnen kan op verzoek.

Informatie en aanmelding
Academie voor Open Bewustzijn
Dorle Lommatzsch
Hoogvensestraat 89
5017 CB Tilburg
06-23016358
dorle@openbewustzijn.nl

Annuleringsvoorwaarden
Klik hier en lees de Algemene Voorwaarden