Trauma-Sensitieve Mindfulness Therapeut
Opleiding voor de Mindful Professional

4 modules van 4 dagen voor de mindful professional

Ben jij bekend met mindfulness en heb je interesse in de werking van trauma?

Ben jij een mindful professional die trauma-geïnformeerd wil leren werken?

En zou je de ins en outs willen leren kennen bij het werken met de Polyvagaaltheorie?

Dan is deze training iets voor jou!

Waarom Trauma-Sensitieve mindfulness?

Steeds meer zorgverleners, therapeuten en (mindfulness-)trainers beseffen dat met name ontwikkelingstrauma veel vaker voorkomt dan we denken. Zonder kennis over trauma voelen we ons vaak zoekende hoe we mensen met complexe problematiek kunnen begeleiden. Trauma-Sensitieve mindfulness helpt je om zicht te krijgen op de achterliggende dynamiek bij trauma. Trauma-Sensitieve mindfulness biedt bovendien praktische handvatten deze kennis om te zetten naar  ervaringsgerichte oefeningen en interventies.  Door Trauma-Sensitieve mindfulness zal jouw begrip én vaardigheid  in de begeleiding van mensen  zich direct verfijnen en verdiepen.

 

Boeddhistische psychologie

Eeuwenoude wijsheid en huidige (neuro)wetenschap

De ontwikkelingen binnen de trauma-therapie van de laatste 20 jaar tonen een opmerkelijke combinatie:  neurowetenschappelijke ontdekkingen worden steeds vaker gecombineerd met mindfulness en compassie. Eeuwenoude kennis over bewustzijn uit oude wijsheidstradities komen overeen met recente ontdekkingen in de neurowetenschappen. Neurowetenschappelijke kennis én de rijke ervaringen met bewustzijns-onderwijs uit de boeddhistische psychologie vormen de basis voor deze opleiding.

 

Wat studenten zeggen over de opleiding

"Wat een avontuur!  Zowel persoonlijk als professioneel ongelooflijk veel waarde- en liefdevolle lessen geleerd. Onder de indruk van de kennis en kunde én de manier van werken van Dorle. De polyvagaaltheorie die aan de basis ligt biedt zoveel meer diepgang en inzicht in de gevolgen van trauma en hoe dit zich laat zien in alledaags gedrag. Trauma-geinformeerd werken in het onderwijs is ook ‘vredesonderwijs’. Ik popel om ermee aan de slag te gaan."

Manja de Lang, docent/ loopbaancoach/ Projectleider RELAXX! en trainer Mindfulness, compassie en ACT (voor jongeren)
www.manjadelang.nl

 

"Wat ik waardevol  vond voor mezelf en mijn werk is de polyvagale theorie en hoe mooi deze is verwerkt in een rijk geheel van meditaties en oefeningen. Een prachtig samengaan van neurofysiologie, aspecten uit het boeddhisme en mindfulness-training."

Hantzen Stevenson, stress- en burnoutcoach, mindfulness- en compassietrainer
www.stevenson.nl

 

" “Dit was de meest waardevolle opleiding van mijn leven!” Met die woorden sloot ik de opleiding Trauma Sensitieve Mindfulness af. Een opleiding die in korte tijd heel veel inzichten, nieuwe ervaringen en oefeningen en zelfs veranderingen in mijn persoonlijke en professionele leven heeft gebracht. Dank aan Dorle voor het delen van haar uitgebreide kennis en oefeningen met mij en de fijne groep! En voor de aandachtige, warme en zorgvuldige begeleiding.  Een aanrader voor iedere coach en trainer die met mensen werkt!"

Patricia van Ooijen, mindfulnesstrainer en ACT-coach
www.fluunt.nl

 

" Als professional leer je hoe je zelf in balans kunt blijven en in volledige verbinding mensen kunt begeleiden, zonder enige vorm van oordeel! Je leert cliënten veiligheid te bieden, alleen al door aan te geven, dat hun autonome zenuwstelsel automatisch reageert. Dat er geen schuldgevoel nodig is, wanneer je op een andere manier reageert, dan de buitenwereld acceptabel vindt. Je leert de cliënt vaardigheden om het autonome zenuwsysteem aan te sturen naar veiligheid en veerkracht. Dat gun je elke cliënt!
Dank aan Dorle voor de zeer professionele begeleiding, door vanuit veiligheid de werking van je eigen systeem te verkennen.
Voor mij de kers op de taart! De 88e opleiding, 41 jaar logopedist en sinds kort traumatherapeut i.o."

Ans Thijssen, logopedist
www.logoactive.nl

 

Mindful Coachgesprek

Inhoud van de training

De training omvat vier modulen. Iedere module bestaat uit een theoretisch gedeelte over aspecten uit de neurowetenschappen in vergelijking met trauma-sensitieve mindfulness en de boeddhistische psychologie. Iedere module heeft ook een praktisch gedeelte dat bestaat uit meditaties en interpersoonlijke mindfulness. We leren daarbij onze meditaties en mindful interventies te combineren met trauma-geïnformeerde neurowetenschappelijke kennis. Een perspectief dat onze cliënten of klanten zeer blijkt te motiveren als ze tegen drempels en moeilijkheden aanlopen. De polyvagaaltheorie is hierbij een cruciaal onderdeel zowel voor de theoretische onderbouwing als voor het praktisch toepassen van Trauma-Sensitieve mindfulness.

 

De vier modules:

Module 1: Basisprincipes van Trauma-Sensitieve Mindfulness  De opbouw en functie van de hersenen en de betekenis hiervan voor Trauma-Sensitieve mindfulness. Laterale en verticale integratie van ons brein. Het belang van veiligheid bij interpersoonlijke mindfulness. De werking van ons sociale zenuwstelsel: ons wij-zintuig. Praktisch vertaling  van neurologische kennis naar mindfulness-oefeningen. Oefenen met meditatieve werkvormen passend bij het thema veiligheid.

Module 2: Mindfulness en de Polyvagaaltheorie  Neuroplasticiteit, neuroceptie en het verdiepen van lichaamsbewustzijn middels interoceptie. Instinctieve stressreacties van ons brein en autonome zenuwstelsel herkennen en leren reguleren bij onszelf en bij de cursist/cliënt. De polyvagaaltheorie en de werking van het tolerantievenster. Traumasymptomen herkennen en leren begeleiden. Het leren begeleiden van lichaamsgerichte oefeningen, meditatieve contemplaties en interpersoonlijke communicatieoefeningen op basis van neuroceptie. Fase 1 bij trauma-sensitieve begeleiding.

Module 3: Mindfulness in relaties  Integratie van lichaamsbewustzijn, gevoel, denken en ons wij-zintuig.  Hechtingsstijlen en hechtingsstoringen vanuit interpersoonlijke neurobiologie.  De verbroken relatie bij trauma. Kenmerken van trauma in ons gedrag van alledag.  De kunst van mindful luisteren en mindful spreken, praktisch vertaald naar verdiepende interpersoonlijke mindfulness-oefeningen. Het leren begeleiden van het proces van ‘titreren’ bij trauma-verwerking. Fase 2 bij trauma-sensitieve begeleiding.

Module 4: Mindfulness en trauma  De overeenkomst tussen traumatherapie en de boeddhistische psychologie. Werken vanuit mindfulness en compassie bij overweldigende emoties. De werking van onze 'mind' vanuit boeddhistisch perspectief en vanuit de interpersoonlijke neurobiologie. De grenzen en gevaren van mindfulness bij trauma. Neuro-educatie en psycho-educatie leren inzetten in je begeleiding. De werking van onze 'mind' vanuit boeddhistisch perspectief en vanuit de interpersoonlijke neurobiologie. De grenzen en gevaren van mindfulness en compassie bij trauma. Trauma-educatie en psycho-educatie leren inzetten in je begeleiding. Fase 3 bij trauma-sensitieve begeleiding.

Studiebelasting

Van de deelnemers wordt literatuurstudie, oefenen met medestudenten en praktijkoefening verwacht. Ook vragen we aan het eind van iedere module om een schriftelijke reflectie. Geschatte studiebelasting: 8 tot 10 uur per week.

 

Deelnamecriteria

  • Praktisch werkzaam zijn in de toepassing van mindfulness in de meest brede zin met de mogelijkheid de in de training geleerde stof toe te passen in het eigen werkveld.
  • Ervaren zijn met de toepassing van mindfulness en compassie in het eigen leven, en ruime ervaring met de toepassing van mindfulness en compassie bij cliënten, cursisten of klanten.
  • Deze training spreekt de professional aan die geïnteresseerd is in mentale, emotionele en belichaamde leerprocessen en die in staat is het eigen proces naar aanleiding van het geleerde zelf op te vangen.
  • Door deelname aan de training kan extra individuele begeleiding buiten de trainingssetting een nodige of wenselijke aanvulling zijn.

 

Docent Dorle Lommatzsch

Dorle Lommatzsch geeft sinds 1998 les in meditatie op boeddhistische grondslag. Zij begeleidde al talloze basis-, vervolg- en jaargroepen vanuit mindfulness-meditatie. Ook begeleidt zij mensen individueel vanuit de boeddhistische psychologie en moderne traumatherapie. Sinds 2010 geeft zij leiding aan de Academie voor Open Bewustzijn. Vele boeddhistische leraren hebben bijgedragen aan haar ontwikkeling. Kennis over neurowetenschap in verband met mindfulness werden opgedaan door trainingen en webinars te volgen bij Rick Hanson, Daniel Siegel, Tara Brach, Ted Usatinsky en vele andere. In 2017 heeft ze de opleiding ‘Körperorientierte, integrative Traumabehandelung’ bij Dr. Johannes B. Schmidt afgerond. In 2018 volgde ze bij hem twee nascholingen over dissociatie. Op dit moment is zij in de leer bij Thomas Hübl door de opleiding 'Principles of collective trauma healing' te volgen.  Dorle is  auteur van het basis- en werkboek mindfulness Op zoek naar jezelf?‘ (Asoka, 2011), van het e-book Mindfulness en de werking van ons brein‘ (2019), het e-bookMindfulness in Relaties’ (2020) en het e-book Trauma-Sensitieve Mindfulness en de Polyvagaaltheorie (2021). Lees hier meer over haar achtergrond'.

 

 

Praktische zaken

Data:
Module 1: 22/23 januari en 5/6 maart 2022
Module 2: 16/17 april en 21/22 mei 2022
Module 3: 2/3 juli en 10/11 september 2022
Module 4: 15/16 oktober en 19/20 november 2022

Tijden:
10.00 -13.00 uur en 14.00 tot 17.00

Locatie
Trainingscentrum Intentie-IS-essentie:
Weverstraat 1
4204 CA Gorinchem

 

 

Kosten
€ 720 per module
Hele opleiding ineens: € 2730 (€ 150 korting)
Je kunt na de eerste module besluiten of je verder wilt gaan.
Betaling in termijnen kan op verzoek.

Informatie en aanmelding
Academie voor Open Bewustzijn
Dorle Lommatzsch
Hoogvensestraat 89
5017 CB Tilburg
06-23016358
dorle@openbewustzijn.nl

Annuleringsvoorwaarden:
Klik hier en lees de Algemene Voorwaarden