Academie voor Open bewustzijn

Wat is de Academie?

De Academie verzorgt sinds 2010 trainingen op het gebied van mindfulness en communicatie. We bieden opleidingen aan mensen die hun bezieling in hun werk willen leren vormgeven en verdiepen. Daarbij putten we uit de eeuwenoude psychologische kennis van het boeddhisme én uit de nieuwste ontwikkelingen van de neurowetenschappen. De Academie is geïnspireerd door het werk van Dorle Lommatzsch en wordt vormgegeven en verder ontwikkeld door een enthousiast team van docenten.

Onze missie

De Academie richt zich op de professional die wegen zoekt om bij te dragen aan een nieuw bewustzijn in onze samenleving. Een bewustzijn dat bijdraagt aan vrede en geluk en tegelijkertijd inzicht heeft in condities die tot onvrede en strijd leiden. Een bewustzijn dat in staat is vrede te beleven en vrede te verspreiden. De Academie biedt reeds jarenlang een praktische en eigentijdse scholing om tot deze bewustzijnsverandering te komen.

Onze studenten ervaren de scholing van de Academie als een wezenlijk bijdrage tot meer geluk en veerkracht die leidt tot praktische vaardigheden in beroeps- en privéleven. Vrede met jezelf en anderen kun je leren!

Open bewustzijn
Nieuwsgierig en open onderzoek is de basis van alle leerprocessen. Door ons vermogen om bewust onze ervaring waar te nemen en waar te laten zijn kunnen we worden wie we werkelijk zijn.

Liefdevolle betrokkenheid
We doen dit open onderzoek niet alleen met onze hersenen maar ook met ons hart en hele wezen. Van hieruit is liefdevolle betrokkenheid op de wereld een logisch gevolg.

Compassie
Lijden en stress zijn onderdeel van ons (beroeps)leven. We beoefenen de kunst van mildheid en (zelf)compassie om tot innerlijke veerkracht en geluk te komen. Van hieruit zijn we een inspirerend voorbeeld voor anderen.

Verantwoordelijkheid
Ondanks onze diepe afhankelijkheid van anderen zijn en blijven we zelf verantwoordelijk voor ons welzijn. Dit drukt zich uit in een dagelijkse beoefening waarin we leren opvangen wat ons en anderen schaadt. Dit drukt zich ook uit in een dagelijkse beoefening waarin we tot bloei brengen wat ons en anderen geluk en heelheid brengt.

Onze visie

Wereldwijd groeit het besef dat wij met elkaar verbonden zijn en deel uitmaken van één grote wereldgemeenschap. Dat vraagt niet alleen om een andere economie, een andere politiek en om andere organisaties, maar ook om een ander bewustzijn.  Hieraan willen wij als Academie een bijdrage leveren door een praktische leerweg aan te bieden op basis van mindfulness, neurowetenschappen en de eeuwenlang beproefde psychologie van het boeddhisme.