Supervisie en individuele begeleiding

Supervisie

Dorle Lommatzsch biedt supervisie aan de professional:

 • Als je bekend bent met mindfulness
 • Als je nieuwsgierig bent naar de werking van de polyvagaaltheorie en het tolerantievenster
 • Als je mensen reeds professioneel begeleidt en wilt leren begeleiden op basis van trauma-geïnformeerde mindfulness
 • Als je je eigen functioneren wilt verbeteren door middel van mindful gereedschap en kennis over trauma
 • Als je anderen wilt leren begeleiden om vanuit een mindfulness attitude in het werk te staan.

Thema’s kunnen o.a. zijn:

 • Het werken met cliënten
 • De omgang met collega’s
 • De eigen manier van leidinggeven of werken

Supervisie met audio- en videobegeleiding

Als supervisant leer je jouw begeleiding, coaching of aansturing van een team samen met mij tegen het licht te houden. Daardoor verwerf je inzicht in het eigen mindful functioneren in je werk en kan dit duurzaam verbeteren. Je bepaalt daarbij zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.
Van de supervisie wordt een audio-opname gemaakt, waardoor je het verloop van de supervisie en de leermomenten opnieuw kunt beluisteren.
Als er toestemming is van degene die jij begeleidt maak jij zelf een audio- of video-opname van jouw begeleiding. Deze stuur je aan me op en ik geef hier gedetailleerde feedback op. De feedback stuur ik je terug  in een audiobestand. Hiervoor reken ik een extra half of heel supervisieuur, afhankelijk van de tijd, die ik hieraan besteed heb. Het audiobestand kun je weer verder uitwerken in een reflectieverslag, die jij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.

Supervisie vindt plaats na goed overleg over je leerdoelen. We vertalen dit samen naar een aantal begeleidingsuren, in lengte en frequentie afgestemd op jouw leertraject.

Kosten

Kosten van een individuele supervisie van 1 uur: € 110 (deze dienst is vrijgesteld van BTW).
Kosten van een groepssupervisie van 2,5 uur: € 70 per deelnemer per sessie, minimaal 4 deelnemers (deze dienst is vrijgesteld van BTW).

Individuele begeleiding en coaching

Dorle Lommatzsch biedt begeleiding bij persoonlijke groei:

 • Als je zoekt naar meer zelfinzicht
 • Als je stappen wilt maken die essentieel en bevrijdend zijn
 • Als je de moed hebt je eigen obstakels onder ogen te zien
 • Als je volop in je eigen levensstroom wilt staan
 • Als je op zoek bent naar een leven met bezieling

Samen gaan we op weg om zicht te krijgen op je vragen. Liefdevol aanwezig zijn, aanvaarden en welkom heten wat er is, zijn de uitgangspunten. Je leert weerstand, angst, onrust en andere ongemakkelijke gevoelens rustig onder ogen te zien en te onderzoeken. Hier zit verborgen levenskracht die vraagt om aandacht en om bevrijding. Van hieruit opent zich vanzelf je vermogen je eigen levenskracht opnieuw te ontmoeten en deze speels en dynamisch vorm te geven.

Hoe integreer je dit weer in je eigen levenssituatie thuis of op je werk? Ook hieraan wordt altijd aandacht besteed.

Werken op vier niveau's

Wij werken altijd op vier niveaus:

 • Het nivo van het denken met zijn meningen, overtuigingen en oordelen
 • Het nivo van de emoties, stemmingen en gevoelens
 • Het nivo van het lichaam, waarin we spanning en ontspanning kunnen waarnemen
 • En met het Open Bewustzijn, dat alle niveaus van functioneren en reageren kan overzien

Mogelijke werkvormen zijn: individuele mindfulness begeleiding, opstellingen, werken met de stem, visualisaties en gesprek.

Kosten individuele begeleiding:

€ 100 inclusief BTW voor particulieren.

€ 120 exclusief BTW voor bedrijven