ACADEMIE voor
Open Bewustzijn

Scroll naar beneden om Dorle's verhaal te lezen


Supervisie

Dorle Lommatzsch biedt supervisie aan de professional:

 • Als je bekend bent met mindfulness
 • Als je nieuwsgierig bent naar de werking van de polyvagaaltheorie en het tolerantievenster
 • Als je mensen reeds professioneel begeleidt en wilt leren begeleiden op basis van trauma-geïnformeerde mindfulness
 • Als je je eigen functioneren wilt verbeteren door middel van mindful gereedschap en kennis over trauma
 • Als je anderen wilt leren begeleiden om vanuit een mindfulness attitude in het werk te staan.
 Thema's kunnen o.a. zijn:
 • Het werken met cliënten
 • De omgang met collega’s
 • De eigen manier van leidinggeven of werken

Supervisie met audio- en videobegeleiding

Als supervisant leer je jouw begeleiding, coaching of aansturing van een team samen met mij tegen het licht te houden. Daardoor verwerf je inzicht in het eigen mindful functioneren in je werk en kan dit duurzaam verbeteren. Je bepaalt daarbij zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.
Van de supervisie wordt een audio-opname gemaakt, waardoor je het verloop van de supervisie en de leermomenten opnieuw kunt beluisteren.
Als er toestemming is van degene die jij begeleidt maak jij zelf een audio- of video-opname van jouw begeleiding. Deze stuur je aan me op en ik geef hier gedetailleerde feedback op. De feedback stuur ik je terug  in een audiobestand. Hiervoor reken ik een extra half of heel supervisieuur, afhankelijk van de tijd, die ik hieraan besteed heb. Het audiobestand kun je weer verder uitwerken in een reflectieverslag, die jij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.

 

Supervisie vindt plaats na goed overleg over je leerdoelen. We vertalen dit samen naar een aantal begeleidingsuren, in lengte en frequentie afgestemd op jouw leertraject.
Kosten van een individuele supervisie van 1 uur: € 110 (deze dienst is vrijgesteld van BTW).
Kosten van een groepssupervisie van 2,5 uur: € 70 per deelnemer per sessie, minimaal 4 deelnemers (deze dienst is vrijgesteld van BTW).

 


Individuele begeleiding en coaching

Dorle Lommatzsch biedt begeleiding bij persoonlijke groei:

 • Als je zoekt naar meer zelfinzicht
 • Als je stappen wilt maken die essentieel en bevrijdend zijn
 • Als je de moed hebt je eigen obstakels onder ogen te zien
 • Als je volop in je eigen levensstroom wilt staan
 • Als je op zoek bent naar een leven met bezieling

Samen gaan we op weg om zicht te krijgen op je vragen. Liefdevol aanwezig zijn, aanvaarden en welkom heten wat er is, zijn de uitgangspunten. Je leert weerstand, angst, onrust en andere ongemakkelijke gevoelens rustig onder ogen te zien en te onderzoeken. Hier zit verborgen levenskracht die vraagt om aandacht en om bevrijding. Van hieruit opent zich vanzelf je vermogen je eigen levenskracht opnieuw te ontmoeten en deze speels en dynamisch vorm te geven.

Hoe integreer je dit weer in je eigen levenssituatie thuis of op je werk? Ook hieraan wordt altijd aandacht besteed.

Wij werken altijd op vier niveaus:

 • Het nivo van het denken met zijn meningen, overtuigingen en oordelen
 • Het nivo van de emoties, stemmingen en gevoelens
 • Het nivo van het lichaam, waarin we spanning en ontspanning kunnen waarnemen
 • En met het Open Bewustzijn, dat alle niveaus van functioneren en reageren kan overzien

Mogelijke werkvormen zijn: individuele mindfulness begeleiding, opstellingen, werken met de stem, visualisaties en gesprek.

Kosten individuele begeleiding:

€ 90 inclusief BTW voor particulieren.

€ 90 exclusief BTW voor bedrijven


Founder Dorle Lommatzsch - haar verhaal

Mijn passie voor vrede

Ik ben geboren in Berlijn. Als 17-jarige verliet ik Duitsland en vestigde mij in Nederland. Ik voelde me in Duitsland benauwd. Ik wist niet waarom.  Geplaagd door onduidelijke schuldgevoelens en schaamte, zocht ik mijn weg naar de oorzaken van mijn neerslachtigheid en levensangst. Zelfonderzoek en meditatie hielpen me geleidelijk aan zicht te krijgen op de wortels van mijn gevoelens. Nu, vele jaren later, weet ik wat de diepste reden is, waarom ik Duitsland had verlaten: ik worstelde met het onverwerkte oorlogstrauma van mijn ouders en mijn land.

Van wond naar wonder
Screen Shot 2016-08-20 at 15.33.03En nog vele jaren later kan ik zeggen: dit verdrietige feit heeft bijgedragen tot mijn passie voor vrede. De wond is een wonder geworden.
De weg van niet oordelende en open aandacht - de weg van mindfulness - heeft me geholpen en geheeld. De weg van open en niet oordelende aandacht helpt en heelt me nog steeds. Het is voor mij de basis voor innerlijke en uiterlijke vrede.

Wil je meer lezen over mijn persoonlijk verhaal? Lees dan hier verder!

Neurowetenschap als vredesonderwijs
Vele jaren later ontdekte ik de neurowetenschap. Neurowetenschappelijke lessen zijn voor mij spirituele lessen. Ze bevrijden en helen mij. Als ik weet hoe mijn brein functioneert, dan kan ik beter zien wat werkt. Ik ben dan realistisch over mijn eigen neiging tot oorlog voeren en ik ben realistisch over de condities die ik nodig heb om vrede te beleven en vrede te verspreiden.
Wat ik heb ontdekt wil ik graag doorgeven en delen. Dat doe ik d.m.v. de opleidingen en trainingen die we geven binnen de Academie.

Vrede beleven en vrede verspreiden
Klankschaal_handenIn  bij voorbeeld de workshop Mindfulness en Relaties leer je in een notendop hoe je zelf kan bijdragen tot vrede in jezelf en vrede in jouw relaties. Je kunt dan even proeven wat er zo allemaal aan kostbaars is ontstaan doordat wij al jarenlang les geven op basis van mindfulness en neurowetenschappen. Zoals een deelnemer laatst zei: “Als ik dit leer, dan wordt ik gretig en krijg ik honger naar meer”.