Trauma-sensitieve Mindfulness Trainer®

Trauma en traumaheling

Wat heeft mindfulness met trauma en traumaheling te maken?
En waarom is dit een interessant thema als wij mensen leren mindfulness in hun leven toe te passen?

In deze scholing, trauma-sensitieve mindfulness trainer, speciaal voor mindfulness professionals, verkennen we de heilzame werking van mindfulness en compassie bij de verwerking van trauma. Je leert de tekenen van trauma kennen en je leert hoe je veilig en vaardig jezelf en de ander hierin kunt begeleiden volgens een vast protocol. Je maakt kennis met de boeiende informatie uit de moderne traumatherapie en leert te werken met praktische begeleidingsvormen, die nauw aansluiten bij meditatieve werkvormen binnen de mindfulness traditie.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de VMBN en de KTNO!

Waarom Trauma-Sensitieve mindfulness?

mindfulness breinSteeds meer zorgverleners, therapeuten en (mindfulness-)trainers beseffen dat met name ontwikkelingstrauma veel vaker voorkomt dan we denken. Zonder kennis over trauma voelen we ons vaak zoekende hoe we mensen met complexe problematiek kunnen begeleiden. Trauma-Sensitieve mindfulness helpt je om zicht te krijgen op de achterliggende dynamiek bij trauma. In de opleiding tot trainer Trauma-Sensitieve Mindfulness TSMT® leer je te werken met een vast protocol om mensen in een 8-weken training trauma-geïnformeerd te begeleiden.

Eeuwenoude wijsheid en huidige (neuro)wetenschap

Boeddhistische psychologie

De ontwikkelingen binnen de trauma-therapie van de laatste 20 jaar tonen een opmerkelijke combinatie:  neurowetenschappelijke ontdekkingen worden steeds vaker gecombineerd met mindfulness en compassie. Eeuwenoude kennis over bewustzijn uit oude wijsheidstradities komen overeen met recente ontdekkingen in de neurowetenschappen. Neurowetenschappelijke kennis én de rijke ervaringen met bewustzijns-onderwijs uit de boeddhistische psychologie vormen de basis voor deze opleiding.

Inhoud van de opleiding

Mindful CoachgesprekIn de opleiding tot Trauma-sensitieve Mindfulnesstrainer® maak je kennis met trauma-geïnformeerde begeleiding volgens een vast protocol. In het derde en vierde onderdeel leert je dit protocol TSMT® zelfstandig te begeleiden.

De opleiding doorloop je in vier stappen. Ieder trainingsonderdeel bestaat uit een theoretisch gedeelte over aspecten uit de neurowetenschappen met betrekking tot trauma-geïnformeerde begeleiding en concrete oefeningen en educatie.

Hoe zijn de 4 trainingen opgebouwd?

Stap 1: Het zelf volgen van de TSMT®
Zoals bij elke onderwijs op basis van mindfulness beginnen we met de eigen ervaring, beleving en belichaming van wat we straks zullen doorgeven. Daarom deze eerste stap: het zelf volgen van  de TSMT®.
Hierin komt aan de orde:

 • De neurobiologische noodzaak van veiligheid.
 • Neurobiologische gevolgen van trauma voor lichaam en brein
 • Sympathicus en parasympathicus en de werking van ons autonome zenuwstelsel
 • Ventrale vagus trainingen om veiligheid te genereren
 • Het autonome zenuwstelsel begrijpen in het licht van auto-regulatie en co-regulatie
 • Trauma en fragmentatie, isolatie en contactonderbreking in lichaam, brein en omgevingswaarneming
 • Gezonde regulatie en regulatieopbouw
 • Instinctieve intelligentie leren gebruiken
 • De polyvagaaltheorie als basis voor lichaamsgerichte trauma-sensitieve oefening en begeleiding
 • Veerkracht ontwikkelen in het licht van het tolerantievenster
 • Integratie van het geleerde in het dagelijkse leven

Stap 2: De masterclass Trauma-sensitieve Mindfulness van 2 x 2 dagen
Als professional maak je nu kennis met de boeiende informatie uit de moderne traumatherapie. Je krijgt zicht op de onderliggende basisprincipes waarop trauma-sensitieve mindfulness berust en leert dit praktisch te vertalen naar educatie en ervaringsgerichte oefeningen.
Let op: Als je reeds afgestudeerd bent als Trauma-Sensitieve Mindfulness Therapeut, dan mag je deze module overslaan.

Hierbij komt aan de orde:

 • Ontwikkelingstrauma, schoktrauma, transgenerationeel trauma en collectief trauma: verschillen en overeenkomsten
 • De drie stadia bij traumaverwerking
 • De drie fasen in de TSMT®: stabiliseren, confronteren, integreren
 • Boeddhistische meditatie en de opbouw van onze hersenen
 • De basiswetten van leerprocessen in het brein, autonome zenuwstelsel en in boeddhistische meditatietraining
 • De polyvagaaltheorie: theorie en praktijk
 • Het tolerantievenster: theorie en praktijk
 • Specifieke lichaamsoefeningen voor het stimuleren van de ventrale vagus
 • De werking van het autonome zenuwstelsel in de veilige en onveilige modus herkennen, leren aansturen en leren begeleiden.
 • De begeleiding van een trauma-sensitieve bodyscan en andere trauma-sensitieve meditatieve lichaamsoefeningen.
 • Fysiek, subtiel en fundamenteel bewustzijn volgens de boeddhistische psychologie
 • Neurobiologische integratie door mindful gewaarzijn te combineren met instinctieve functies.

Stap 3: 3 dagen training om de TSMT® zelf te leren begeleiden
(alleen voor mindfulness- en compassietrainers)

In stap drie nemen we je mee om de TSMT® zelf te leren begeleiden van les tot les. Je leert hierbij te werken met onze trainershandleiding TSMT®.

Klik op het boek en bekijk alvast een preview.

                                                                 
Wat komt er aan de orde:

 • Inzicht en overzicht in de opbouw en toepassing van de 8 trauma-sensitieve lessen
 • Overeenkomsten en verschillen tussen een mindfulnesstraining MBCT/MBSR en TSMT®
 • Het verschil tussen vermijding en het navigeren naar neurobiologische veiligheid
 • Trauma-sensitieve enquiry: overeenkomsten en verschillen met enquiry uit de MBCT/MBSR-training.
 • De functie van autoregulatie, coregulatie en groepsregulatie     

Stap 4: Supervisie
(alleen voor mindfulness- en compassietrainers)
Om de opleiding compleet te maken geef je zelf een 8-weekse TSMT®  onder supervisie van Linda Schipper of Dorle Lommatzsch. We adviseren minimaal 4 supervisie-uren.

Bij succesvolle afronding van alle vier stappen heb je toestemming om zelfstandig het TSMT® te begeleiden en ontvang je een certificaat plus een logo.

Let op: Het kan zijn, dat wij je na de supervisie adviseren de opleiding tot Trauma-Sensitieve Mindfulness Therapeut te volgen, zodat je de basisprincipes en basisvaardigheden van trauma-geïnformeerde begeleiding diepgaand eigen kunt maken.  Je ontvangt dan een korting op de eerste module (van 4) van € 350.

Studiebelasting

Vanaf stap 2:  Van de deelnemers wordt literatuurstudie, oefenen met medestudenten en praktijkoefening verwacht. Je krijgt na ieder onderdeel specifieke studieopdrachten toegezonden. Geschatte studiebelasting: 8 tot 10 uur per week.

Deelnamecriteria

 • Ervaren zijn met de toepassing van mindfulness en compassie in het eigen leven, en ruime ervaring met de toepassing van mindfulness en compassie bij cliënten, cursisten of klanten.
 • Praktisch werkzaam zijn in de toepassing van mindfulness in de meest brede zin met de mogelijkheid de in de training geleerde stof toe te passen in het eigen werkveld.
 • Deze training spreekt de professional aan die geïnteresseerd is in mentale, emotionele en belichaamde leerprocessen en die in staat is het eigen proces naar aanleiding van het geleerde zelf op te vangen.
 • De trainingen van stap 3 en 4 kunnen alleen gevolgd worden door trainers die bekend zijn met het MBCT- of MBSR-protocol, of die compassietrainer zijn.

Docent Dorle Lommatzsch

Docent Mindfulness Dorle LommatzschDorle Lommatzsch geeft sinds 1998 les in meditatie op boeddhistische grondslag. Zij begeleidde al talloze basis-, vervolg- en jaargroepen vanuit mindfulness-meditatie. Ook begeleidt zij mensen individueel vanuit de boeddhistische psychologie en moderne traumatherapie. Sinds 2010 geeft zij leiding aan de Academie voor Open Bewustzijn. Vele boeddhistische leraren hebben bijgedragen aan haar ontwikkeling. Kennis over neurowetenschap in verband met mindfulness werden opgedaan door trainingen en webinars te volgen bij Rick Hanson, Daniel Siegel, Tara Brach, Ted Usatinsky en vele andere. In 2017 heeft ze de opleiding ‘Körperorientierte, integrative Traumabehandelung’ bij Dr. Johannes B. Schmidt afgerond. In 2018 volgde ze bij hem twee nascholingen over dissociatie. Ze voltooide twee opleidingen bij  de moderne mysticus Thomas Hübl: ‘Conscious Healing’ en  ‘Principles of collective trauma healing’. Dorle is  auteur van het basis- en werkboek mindfulness ‘Op zoek naar jezelf?’ (Asoka, 2011). Ze schreef het e-book ‘Mindfulness en de werking van ons brein‘Mindfulness in Relaties‘ en haar meest recente e-book Trauma-Sensitieve Mindfulness en de Polyvagaaltheorie.  Lees hier meer over haar achtergrond‘.

Wil je eerst een oriënterend gesprek? Plan dit dan zelf hier in met Dorle Lommatzsch: 

Praktische zaken

De opleiding tot TSMT® wordt twee keer per jaar gegeven. De actuele data en lestijden van de verschillende trainingen kun je vinden in onze agenda

Informatie en aanmelding
Academie voor Open Bewustzijn
Dorle Lommatzsch
Hoogvensestraat 89
5017 CB Tilburg
06-23016358
dorle@openbewustzijn.nl

Kosten
Training TSMT: € 475
Masterclass: € 720
Zelf het protocol leren geven: € 720
Supervisie: € 100 per uur (minimaal 5 supervisie uren)

Locatie
Online

Annuleringsvoorwaarden
Klik hier en lees de Algemene Voorwaarden

Overheid stopt vanaf 2024 met STAP budget
Het kabinet heeft besloten vanaf volgend jaar te stoppen met het STAP budget. Hier zijn we blij mee.
Het STAP budget leek heel aantrekkelijk maar bleek  vele nadelen te hebben zowel voor degenen die er gebruik van wilden maken als voor kleine opleiders zoals wij.

Hopelijk weet de regering nu een regeling te vinden die eerlijker en beter werkt voor iedereen.

Tilburg, 5 mei 2023