Je bekijkt nu Vredesdagen in Buchenwald

Vredesdagen in Buchenwald

Evenementen details

Locatie
International Young People Center,
Weimar
99427 Weimar

Datum/Tijd
27 jul 22 - 01 aug 22 / Hele dag

Categorieën

Labels Retraite, vredesonderwijs


In samenwerking met de ZenPeacemakers Duitsland organiseren we in 2022 voor de tweede keer Vredes- en Verzoeningsdagen in het voormalige concentratiekamp Buchenwald in Duitsland.

Wij – Judith Beermann, Reiner Hühner, Dorle Lommatzsch en Kathleen Battke – zijn in vriendschap verbonden sinds onze retraites in Auschwitz. We delen de ervaring dat oorden van gruweldaden een plek kunnen worden van leren over vrede, liefde en wezenlijke verbinding. Dit motiveert ons nu de komende Vredes- en Verzoeningsdagen opnieuw te organiseren in het voormalige concentratiekamp Buchenwald in Duitsland. Omdat het om een internationale ontmoeting gaat is de voertaal van de Vredesdagen Engels.

 

Mission Statement (Engels)

We feel the need to turn to our personal and collective wounds. We see this turning as loving action on the way to inner and outer peace.
We feel called to acknowledge the wounds of our time, to learn from them and to heal them where possible.
This strengthens our determination not to cause new wounds.
We recognize our fears, defense strategies and indifference and let arise from this the strength for acting courageously.
We commit ourselves to embody the insight that the recognition of differences and diversity enables us to interconnect.
We want to understand what causes war and what creates peace, so that we can act peacefully.
We see ourselves as part of a learning community that offers space for sharing and mutual support, recovering and reconnecting to the fullness of life. This is how we contribute to peaceful vividness.

If this vision inspires you, you are welcome to share the PeaceDays in Buchenwald with us.

Mission Statement (Nederlands)

Wij voelen de noodzaak ons toe te wenden naar onze persoonlijke en collectieve wonden. Wij beschouwen dit als liefdevolle actie op weg naar innerlijke en uiterlijke vrede. Wij voelen ons geroepen om de wonden van onze tijd te erkennen, ervan te leren en ze waar mogelijk te helen. Dit bekrachtigt onze vastberadenheid om geen nieuwe wonden te veroorzaken.
Wij erkennen onze angsten, verdedigingsstrategieën en onverschilligheid en laten hieruit de kracht voor moedig handelen ontspringen.Wij willen leren het inzicht te belichamen dat de erkenning van verschillen en diversiteit ons in staat stelt onze onderlinge verbondenheid waar te nemen.
Wij willen begrijpen wat oorlog veroorzaakt en wat tot vrede leidt, zodat wij vreedzaam kunnen handelen.
Wij zien onszelf als deel van een lerende gemeenschap die ruimte biedt tot delen en wederzijdse steun. Een lerende gemeenschap die ons helpt te herstellen en ons opnieuw te verbinden met de volheid van het leven. Zo dragen we bij aan een vreedzame en levendige samenleving.

Als deze visie je inspireert, ben je van harte welkom bij onze VredesDagen in Buchenwald.

Waarom vredesdagen? 

We besloten om deze dagen niet een retraite te noemen. Want in onze visie trekken we ons juist niet uit de wereld terug. We willen het tegenovergestelde: we willen elkaar en de wereld ontmoeten en een wezenlijke bijdrage leveren aan onze uitdagende, verwarrende en wondermooie wereld!

Aanmelden of meer informatie?

Als jij je geïnspireerd voelt door onze visie, kom dan naar onze Vredes- en Verzoeningsdagen in Buchenwald in Duitsland.

Misschien wil je eerst een gesprek om de kijken of deze dagen aansluiten bij datgene wat jij wilt onderzoeken in je leven? Neem dan gerust contact met me op. Ook sturen we je graag extra informatie op.

Dorle Lommatzsch

Mobiel: 06 – 230 16 358
Email: dorle@openbewustzijn.nl

Lees meer informatie hier: Invitation to Buchenwald 2022

Of meld je direct aan: Meld je aan

KOSTEN: € 395

Niet inbegrepen: Voor de reis naar Weimar moet je zelf zorgen.