Wat is trauma-sensitieve mindfulness?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst onderzoeken: wat is trauma eigenlijk? Hier de definitie: trauma is een overweldigende ervaring, die niet verwerkt is. Dat kan een eenmalige gebeurtenis zijn zoals een ongeluk, het kan om ontwikkelingstrauma gaan, waarbij onze sociale omgeving langdurig onveilig was. Maar het kan ook transgenerationeel trauma zijn, waarin we […]

Partneroefening: Samen veiligheid verkennen

Deze meditatieve spreek- en luisteroefening helpt je om in korte tijd een gevoel van vertrouwen en verbondenheid te ervaren. Het bijzondere is dat dit zelfs gebeurt met mensen die je niet of nauwelijks kent. Door deze oefening helpen we elkaar om het brein in de veilige modus te zetten en het positieve meer ruimte en […]

Vier manieren om ons brein in de veilige modus te zetten

Omdat we zoveel reacties kregen op de kleine oefening  met de titel ‘Van angst naar vertrouwen’, hier een korte blog, waarin wij de achtergrond van deze oefening schetsen.   Een van de gemakkelijkste manieren om gevoelens van veiligheid bij onszelf op te wekken is het ervaren van zwaarte in ons lichaam.  In het brein zijn […]

Waking up together: boeddha in dialoog

 Als je eenmaal ervaring hebt opgebouwd in de kunst van mindful communiceren dan weet je inmiddels van de veiligheid en het vertrouwen dat er in het samenzijn – in onze wij-ruimte – ontstaat. Dan weet je van de wonderlijke resonantie die maakt dat ieder van ons opbloeit, leert en ontdekt in een nieuwe dimensie van […]

De basis van mindful communiceren

Wat hebben we nodig als we mindfulness in onze relaties willen brengen? Als we ons in deze kunst verdiepen is het goed om allereerst bewust te worden van de onderliggende principes die aan mindful communiceren ten grondslag liggen. In deze blog leer je de ‘ingrediënten’ kennen die de basis vormen van een communicatie die het […]

Mindfulness en de koning, de krijger en de wijze

In alle tijden hebben mensen gepoogd de verschillen van mensen in kaart te brengen en te leren begrijpen. Ook de boeddhistische psychologie – waar mindfulness uit voortkomt – heeft een visie over persoonlijkheidstypen en hun oorsprong. Het verbazingwekkende is dat huidige ontwikkelingen in de de neurowetenschap de boeddhistische visie op het ontstaan van persoonlijkheidstypen bevestigt […]

Mindfulness training in relaties

De relatie-bevrijder

Lastige mensen in je omgeving, hoe zit dat eigenlijk? Hebben we iets aan mindfulness als het botst tussen ons en de ander? Is onze training – waarbij we leren het ongemakkelijke tegemoet te treden – ook werkzaam als onze relatie-dynamiek gespannen en ongemakkelijk voelt? Kan onze individuele beoefening ons inspireren om te leren in verbinding […]

De drie dimensies van het ‘Wij’

Meditatief bewustzijn ontwikkelen terwijl we in relatie zijn met anderen opent nieuwe dimensies van samenzijn. We ontdekken onze relationele ruimte – ons wij-zintuig – en ervaren hoe we kunnen opbloeien als we vriendelijke, open en niet oordelende aandacht aan elkaar schenken. Toch is dit geen vanzelfsprekend proces. Want onze sociale gewoontepatronen – je zou ze […]

Mindfulness in relaties – stilte en vertragen

Wij mensen kunnen alleen tot bloei komen als we door anderen liefdevol gezien en ondersteund worden. Het is een zegen als we die ondersteuning krijgen en een bron van lijden als het ons wordt onthouden. Afhankelijk van wat we als kind vele malen hebben ervaren ontwikkelen we een sociaal verwachtingspatroon. Je zou het een sociale […]