Mindful Professional
Nascholing voor de

 Eenjarige opleiding Mindful Coachen voor de mindful professional

 

 

4 x 3-daagse training voor de mindful professional

  • Ben jij een professional die met mindfulness en compassie werkt?
  • Wil jij je kennis en vaardigheden verbreden en verdiepen (individuele coaching én groepsbegeleiding)?
  • Ben jij nieuwsgierig wat de kennis over neurowetenschap je hierbij zou kunnen bieden?
  • Wil je meer achtergrond en vaardigheden leren vanuit de boeddhistische psychologie?

Dan is deze training iets voor jou!

Achtergrond

Als mindful professional ervaar je dagelijks de kracht en eenvoud van je begeleiding. In de praktijk van ons werk blijkt dat niet alleen het 8-weken programma effectief is maar ook toepassingen van mindfulness en compassie in andere vormen: Individuele begeleiding, aangepaste vormen van het MBCT-programma voor verschillende doelgroepen, mindfulness toegepast in je werk als leidinggevende of manager.

 

Het succes van mindfulness en compassie

Wat maakt mindfulness en compassie zo succesvol en effectief? En welk element uit de mindfulness- en compassietraining is de doorslaggevende succesfactor? Zowel de neurowetenschappen alsook de eeuwenoude kennis uit het boeddhisme geven hier antwoorden op. We komen in contact met kennis die zowel ‘evidence based’ is (neurowetenschappen) als ook ‘experience based’ (boeddhistische psychologie).

Boeddhistische psychologie
Mindful Coachgesprek

Mindfulness en traumatherapie

Mindfulness komt voort uit de boeddhistische psychologie, ontstaan in een tijd waarin neurowetenschappen niet eens bestonden. Interessant is hier dat deze eeuwenoude psychologie wezenlijke kenmerken heeft, die overeenkomen met wat de neurowetenschappen in onze moderne tijd aan het licht brengen. Ook de huidige traumatherapie - die sterk beïnvloed wordt door de interpersoonlijke neurobiologie - bevestigt de eeuwenoude boeddhistische psychologie maar geeft ons ook nuttige aanvullingen en nuancering. De huidige traumatherapie is sterk doordrongen van het besef dat mindfulness en compassie noodzakelijke ingrediënten zijn voor herstel van veerkracht en levenszin.

Grenzen van mindfulness en compassie

We lopen ook tegen beperkingen aan: cliënten of klanten waarbij mindfulness een compassie weerstand oproept en allergie. Cliënten met pijnklachten, voor wie mindfulness en compassie echt een brug te ver is. Cliënten, die weinig contact hebben met hun lichaam. Het succes van mindfulness heeft dus ook grenzen. We kunnen er wél meer over leren, waarom dat zo is. De neuroweteschappen geven ons daarnaast informatie wat er nodig is om deze drempels in onze begeleiding te herkennen, samen met de cliënt of cursist te verkennen en wegen te zoeken naar nieuwe integratieve mogelijkheden.

 

Inhoud van de training

Iedere module bestaat uit een theoretisch gedeelte over aspecten uit de neurowetenschappen in vergelijking met de boeddhistische psychologie. Iedere module heeft ook een praktisch gedeelte dat bestaat uit meditaties en interpersoonlijke mindfulness oefeningen. We leren daarbij onze meditaties en mindful interventies te combineren met neurowetenschappelijke kennis. Een perspectief dat onze cliënten of klanten zeer blijkt te motiveren als ze tegen drempels en moeilijkheden aanlopen.

Vredesonderwijs

De vier modules:

Module 1: Mindfulness en de werking van ons brein. De opbouw en functie van de hersenen en de betekenis hiervan voor mindfulness-onderwijs. Laterale en verticale integratie van ons brein. Het belang van veiligheid bij interpersoonlijke mindfulness. De werking van ons sociale zenuwstelsel: ons wij-zintuig. Praktisch vertaling  van neurologische kennis naar mindfulness-oefeningen waarbij we gebruik maken van mindful communiceren en mindfulness-opstellingen.

Module 2: Mindfulness in relaties. Neuroplasticiteit en het verdiepen van lichaamsbewustzijn middels interoceptie. Instinctieve stressreacties van ons brein en zenuwstelsel herkennen en leren reguleren bij onszelf en bij de cursist/cliënt. De kunst van mindful luisteren en mindful spreken, praktisch vertaald naar verdiepende interpersoonlijke mindfulness-oefeningen.

Module 3: Mindfulness in een volledige coaching. De werking van onze 'mind' vanuit boeddhistisch perspectief en vanuit de interpersoonlijke neurobiologie. Intergratie van lichaamsbewustzijn, gevoel en denken bij een volledige coaching.  Hechtingsstijlen en hechtingsstoringen vanuit interpersoonlijke neurobiologie  in vergelijking met de boeddhistische psychologie.

Module 4: Mindfulness en trauma. De overeenkomst tussen traumatherapie en boeddhistische psychologie. Werken vanuit mindfulness en compassie bij overweldigende emoties. De polyvagaaltheorie en de werking van het tolerantievenster.  De grenzen en gevaren van mindfulness bij trauma. Trauma-educatie en psycho-educatie leren inzetten in je begeleiding.

 

Tussen de modulen door wordt van de deelnemers literatuurstudie en praktijkoefening verwacht.

Een afgeronde opleiding Mindful Coachen voor Mindfulness-trainers geeft toegang tot het derde jaar Mindful Coachen: de mindful therapeut.

Deelnamecriteria

  • Praktisch werkzaam zijn in de toepassing van mindfulness in de meest brede zin met de mogelijkheid de in de training geleerde stof toe te passen in het eigen werkveld.
  • Ervaren zijn met de toepassing van mindfulness en compassie in het eigen leven, en ruime ervaring met de toepassing van mindfulness en compassie bij cliënten, cursisten of klanten.
  • Deze training spreekt de professional aan die geïnteresseerd is in mentale, emotionele en belichaamde leerprocessen en die in staat is het eigen proces naar aanleiding van het geleerde zelf op te vangen.
  • Door deelname aan de training kan extra individuele begeleiding buiten de trainingssetting een nodige of wenselijke aanvulling zijn.
  • Dit opleidingsjaar is een versneld traject speciaal voor de mindfulness-trainer en geeft toegang tot het derde jaar 'De mindful therapeut'.

 

Docent Dorle Lommatzsch

Dorle Lommatzsch geeft sinds 1998 les in meditatie op boeddhistische grondslag. Zij begeleidde al talloze basis-, vervolg- en jaargroepen vanuit mindfulness-meditatie. Ook begeleidt zij mensen individueel vanuit de boeddhistische psychologie en moderne traumatherapie. Sinds 2010 geeft zij leiding aan de Academie voor Open Bewustzijn. Vele boeddhistische leraren hebben bijgedragen aan haar ontwikkeling: Gelek Rinpoche, Thich Nhat Hanh, Sogyal Rinpoche,  Tenzin Wangyal, Tartang Tulku en Trungpa Rinpoche. Ook nieuwe westerse leraren Jack Kornfield,  Jon Kabbat-Zinn en Steven Batchelor droegen bij aan haar expertise. Kennis over neurowetenschap in verband met mindfulness werden opgedaan door trainingen en webinars te volgen bij Rick Hanson, Daniel Siegel, Tara Brach, Ted Usatinsky en vele andere. In 2017 heeft ze de opleiding ‘Körperorientierte, integrative Traumabehandelung’ bij Dr. Johannes B. Schmidt afgerond. In 2018 volgde ze bij hem twee nascholingen over dissociatie.
Dorle is  auteur van het basis- en werkboek mindfulness ‘Op zoek naar jezelf?’ (Asoka, 2011). Ze schreef onlangs het e-book 'Mindfulness en de werking van ons brein'. Zij schrijf op dit moment aan haar nieuwe e-boek: 'Mindfulness in Relaties'. Lees hier meer over haar achtergrond'

Praktische zaken

Plaats:

Trainingscentrum Intentie-IS-essentie
Weverstraat 1
4204 CA Gorinchem

Data:
Module 1: 30 en 31 januari en 1 februari
Module 2: 24, 25 en  26 april
Module 3: 19,20 en 21 juni
Module 4: 11, 12 en13 september
2 individuele supervisie uren (in overleg te bepalen)

 

Tijden:

10.00 -13.00 uur en 14.30 tot 17.30
Laatste dag van elke module:
10-13 uur en 14.30 – 16 uur.

 

Kosten:
€ 2280 inclusief koffie, thee en versnaperingen
De training kan in 2, 4 of 10 termijnen betaald worden.

Informatie en aanmelding
Academie voor Open Bewustzijn
Dorle Lommatzsch
Hoogvensestraat 89
5017 CB Tilburg
06-23016358
dorle@openbewustzijn.nl