Trauma-Sensitieve Mindfulness
Opleiding voor de Mindful Professional

4 x 3-daagse training voor de mindful professional + 3 oefendagen

Ben jij bekend met mindfulness en heb je interesse in de werking van trauma?

Ben jij een mindful professional die trauma-geïnformeerd wil leren werken?

Dan is deze training iets voor jou!

 

Waarom trauma-sensitieve mindfulness?

Steeds meer zorgverleners, therapeuten en (mindfulness-)trainers beseffen dat met name ontwikkelingstrauma veel vaker voorkomt dan we denken. Zonder kennis over trauma voelen we ons vaak zoekende hoe we mensen met complexe problematiek kunnen begeleiden. Trauma-sensitieve mindfulness helpt je om zicht te krijgen op de achterliggende dynamiek bij trauma. Trauma-sensitieve mindfulness biedt bovendien praktische handvatten deze kennis om te zetten naar  ervaringsgerichte oefeningen en interventies.  Door trauma-sensitieve mindfulness zal jouw begrip én vaardigheid  in de begeleiding van mensen  zich direct verfijnen en verdiepen.

 

Eeuwenoude wijsheid en huidige (neuro)wetenschap

De ontwikkelingen binnen de trauma-therapie van de laatste 20 jaar tonen een opmerkelijke combinatie:  neurowetenschappelijke ontdekkingen worden steeds vaker gecombineerd met mindfulness en compassie. Eeuwenoude kennis over bewustzijn uit oude wijsheidstradities komen overeen met recente ontdekkingen in de neurowetenschappen. Neurowetenschappelijke kennis én de rijke ervaringen met bewustzijns-onderwijs uit de boeddhistische psychologie vormen de basis voor deze opleiding.

 

Boeddhistische psychologie
Mindful Coachgesprek

Inhoud van de training

De training omvat vier modulen. Tussen elke module is er een oefendag onder begeleiding van de docent. Iedere module bestaat uit een theoretisch gedeelte over aspecten uit de neurowetenschappen in vergelijking met trauma-sensitieve mindfulness en de boeddhistische psychologie. Iedere module heeft ook een praktisch gedeelte dat bestaat uit meditaties en interpersoonlijke mindfulness. We leren daarbij onze meditaties en mindful interventies te combineren met trauma-geïnformeerde neurowetenschappelijke kennis. Een perspectief dat onze cliënten of klanten zeer blijkt te motiveren als ze tegen drempels en moeilijkheden aanlopen.

De vier modules:

Module 1: Mindfulness en de werking van ons brein. De opbouw en functie van de hersenen en de betekenis hiervan voor trauma-sensitieve mindfulness. Laterale en verticale integratie van ons brein. Het belang van veiligheid bij interpersoonlijke mindfulness. De werking van ons sociale zenuwstelsel: ons wij-zintuig. Praktisch vertaling  van neurologische kennis naar mindfulness-oefeningen.

Module 2: Mindfulness en de Polyvagaaltheorie: Neuroplasticiteit, neuroceptie en het verdiepen van lichaamsbewustzijn middels interoceptie. Instinctieve stressreacties van ons brein en zenuwstelsel herkennen en leren reguleren bij onszelf en bij de cursist/cliënt. De polyvagaaltheorie en de werking van het tolerantievenster.

Module 3: Mindfulness in relaties Integratie van lichaamsbewustzijn, gevoel, denken en ons wij-zintuig.  Hechtingsstijlen en hechtingsstoringen vanuit interpersoonlijke neurobiologie  in vergelijking met de boeddhistische psychologie.De kunst van mindful luisteren en mindful spreken, praktisch vertaald naar verdiepende interpersoonlijke mindfulness-oefeningen.

Module 4: Mindfulness en trauma.   De overeenkomst tussen traumatherapie en de boeddhistische psychologie. Werken vanuit mindfulness en compassie bij overweldigende emoties. De werking van onze 'mind' vanuit boeddhistisch perspectief en vanuit de interpersoonlijke neurobiologie. De grenzen en gevaren van mindfulness bij trauma. Trauma-educatie en psycho-educatie leren inzetten in je begeleiding.

 

Tussen de modulen door neem je deel aan een online oefendag begeleid door de docent.
Daarnaast wordt van de deelnemers literatuurstudie en praktijkoefening verwacht.

 

Deelnamecriteria

  • Praktisch werkzaam zijn in de toepassing van mindfulness in de meest brede zin met de mogelijkheid de in de training geleerde stof toe te passen in het eigen werkveld.
  • Ervaren zijn met de toepassing van mindfulness en compassie in het eigen leven, en ruime ervaring met de toepassing van mindfulness en compassie bij cliënten, cursisten of klanten.
  • Deze training spreekt de professional aan die geïnteresseerd is in mentale, emotionele en belichaamde leerprocessen en die in staat is het eigen proces naar aanleiding van het geleerde zelf op te vangen.
  • Door deelname aan de training kan extra individuele begeleiding buiten de trainingssetting een nodige of wenselijke aanvulling zijn.

 

Docent Dorle Lommatzsch

Dorle Lommatzsch geeft sinds 1998 les in meditatie op boeddhistische grondslag. Zij begeleidde al talloze basis-, vervolg- en jaargroepen vanuit mindfulness-meditatie. Ook begeleidt zij mensen individueel vanuit de boeddhistische psychologie en moderne traumatherapie. Sinds 2010 geeft zij leiding aan de Academie voor Open Bewustzijn. Vele boeddhistische leraren hebben bijgedragen aan haar ontwikkeling. Kennis over neurowetenschap in verband met mindfulness werden opgedaan door trainingen en webinars te volgen bij Rick Hanson, Daniel Siegel, Tara Brach, Ted Usatinsky en vele andere. In 2017 heeft ze de opleiding ‘Körperorientierte, integrative Traumabehandelung’ bij Dr. Johannes B. Schmidt afgerond. In 2018 volgde ze bij hem twee nascholingen over dissociatie. Op dit moment is zij in de leer bij Thomas Hübl door de opleiding 'Principles of collective trauma healing' te volgen. Dorle is  auteur van het basis- en werkboek mindfulness ‘Op zoek naar jezelf?’ (Asoka, 2011). Ze schreef onlangs het e-book 'Mindfulness en de werking van ons brein'. Haar nieuwe e-boek: 'Mindfulness in Relaties' verscheen in 2020. Lees hier meer over haar achtergrond'.

 

 

Praktische zaken

Data:
Module 1: In verband met de corona-maatregelen
is de eerste module van 30 en 31 januari en 1 februari
verplaatst naar 5, 6 en 7 maart.
Module 2: 24, 25 en  26 april 2021
Module 3: 19, 20 en 21 juni 2021
Module 4: 11, 12 en 13 september 2021

 

Tijden:

10.00 -13.00 uur en 14.0 tot 17.00
Laatste dag van elke module:
10-13 uur en 14 – 16 uur.

 

Online oefendagen:
11 april, 22 mei, 17 juli 2021
Tijden: 9:30 tot 16:30

 

Kosten:
€ 650 per module
Hele opleiding ineens: € 2450 (€ 150 korting)
Je kunt na de eerste module besluiten of je verder wilt gaan.
Betaling in termijnen kan op verzoek.

Locatie eerste module:
Centrum de Poort
Luijbenstraat 48,
5211 BT 's-Hertogenbosch

Locatie tweede, derde en vierde module
Trainingscentrum Intentie-IS-essentie:
Weverstraat 1
4204 CA Gorinchem

Informatie en aanmelding
Academie voor Open Bewustzijn
Dorle Lommatzsch
Hoogvensestraat 89
5017 CB Tilburg
06-23016358
dorle@openbewustzijn.nl

Annuleringsvoorwaarden:
Klik hier en lees de Algemene Voorwaarden