De essentie van Trauma-Sensitieve mindfulness

Wat is het meest wezenlijke als we met Trauma-Sensitieve mindfulness werken? Wat maakt het mogelijk mindfulness en trauma-verwerking heilzaam samen te laten werken?   Laat me voorop stellen dat de basishouding van mindfulness al vele helende ingrediënten in zich draagt: de uitnodiging tot open, vriendelijk en niet-oordelend onderzoek, het opmerken en bevriend raken met lichaamsgevoelens, […]

Jezelf ontmoeten in twee delen

Bij mindfulness worden we uitgenodigd om aanwezig te zijn bij wat er is, open, vriendelijk en zonder oordeel. Een prachtige tool om stress te verwerken en welzijn ruimte te geven. Het werkt zolang we ‘uit een stuk zijn’.   Wat bedoel ik met ‘uit een stuk zijn’? We kunnen ‘uit een stuk zijn’ als we […]

Veerkracht, flow en de rivier van gemak

Wanneer en hoe ervaren we flow? En hoe en wanneer raakt onze flow geblokkeerd? Graag neem ik je mee in de introductie van een model dat ik ‘De rivier van gemak’ noem. Dit model brengt zowel onze vrije als onze geblokkeerde levensenergie in kaart. We ontdekken daarbij dat geblokkeerde levensenergie twee verschijningsvormen kent: een hete […]

Ons autonome zenuwstelsel: een veilige of onveilige ladder

In alles wat we doen en laten is het zoeken naar veiligheid en het vermijden van onveiligheid een oer-instinctieve motivatie. Of we hiervan bewust zijn of niet. Ons autonome zenuwstelsel – in samenwerking met ons brein – is hierbij ons instrument. Een instrument dat zich gevormd en verfijnd heeft door miljoenen jaren heen. En voilà […]

De Polyvagaaltheorie bij mindfulness

Wat is de polyvagaaltheorie? En wat heeft de polyvagaaltheorie ons te bieden als we trauma-geïnformeerd met mindfulness willen werken? Het antwoord is simpel: Door de polyvagaaltheorie kunnen we verklaren hoe en waarom lichaamsbewustzijn werkt. Mindfulness krijgt hierdoor een neurowetenschappelijke onderbouwing. Maar dat is niet de enige zegen. Kennis over de polyvagaaltheorie geeft ons ook praktische […]

Trauma en verwarring in de tijd

Bij mindfulness leren we onze aandacht in het hier en nu te brengen. In het hier en nu duikt alles op: verleden, heden en toekomst. Piekeren over het verleden of warme herinneringen gebeuren in het nu. Zorgen over de toekomst of vreugdevolle verwachtingen gebeuren in het nu.   We komen het tegen in onze meditaties. […]

De gebroken gemeenschap

Een van de kenmerken van niet-verwerkt trauma is dat we ons eenzaam voelen. En bovendien wantrouwen of vrezen we mensen en gemeenschappen. Hoe komt dit gevoel tot stand? Zou mindfulness een rol kunnen spelen bij het helen van gevoelens van eenzaamheid, wantrouwen en angst? In deze blog gaan we dit onderzoeken.   We overleven trauma […]

Veiligheid en de vagebond

Veiligheid is de basis voor alle gezonde leerprocessen! Dit is een van de eerste dingen die ik begreep toen ik me in trauma en traumagevolgen ging verdiepen. Ik was toen al jarenlang mindfulness-trainer en intuïtief wist ik natuurlijk hoe belangrijk veiligheid is bij de begeleiding van mensen. Sinds ik trauma-geïnformeerd ben stel ik het thema […]

Trauma-Sensitieve bodyscan

Als we met mindfulness oefenen dan is een van de basisoefeningen een bodyscan. We leren dat we onze aandacht welbewust kunnen richten. En we leren aandacht te ontwikkelen voor ons lichaam. Twee belangrijke basistools om bewustzijn te brengen in ons vermogen tot zelfregulatie. De eerste wezenlijke boodschap is: ik ben niet overgeleverd aan de grillen […]

Wat is trauma-sensitieve mindfulness?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst onderzoeken: wat is trauma eigenlijk? Hier de definitie: trauma is een overweldigende ervaring, die niet verwerkt is. Dat kan een eenmalige gebeurtenis zijn zoals een ongeluk, het kan om ontwikkelingstrauma gaan, waarbij onze sociale omgeving langdurig onveilig was. Maar het kan ook transgenerationeel trauma zijn, waarin we […]