Opleiding Neuro-Sensitieve Mindfulness

Het tweede jaar afgerond...en hoe nu verder?

Natuurlijk kun je direct doorgaan naar de specialisatie om Trauma-Sensitieve Mindfulness Therapeut of Trainer® te worden. Maar voor velen is dat iets te snel. Dan is wellicht de oefengroep een mooi ‘tussenjaar’:

Samen doorgaan en invulling geven aan de behoefte de lesstof  ‘in te nemen’.

Samen mediteren, vaardigheden in het neuro-sensitieve coachen en begeleiden gaandeweg doorontwikkelen en vooral geïnspireerd blijven door en met elkaar.

Ontstaansgeschiedenis

Deelnemers van onze allereerste kleine oefengroep

Op initiatief van Marijke van der Putten en Dorle Lommatzsch startte de Academie in 2016 een jaaroefengroep. Marijke van der Putten, oudstudent  en toen docent van de Academie begeleidde de oefengroep drie jaar lang.

Welkom!

Het blijkt zeer waardevol te zijn met elkaar te blijven oefenen, ook buiten de setting van de opleiding. Je kunt met elkaar meditaties delen, OZO’s doen en/of elkaar intervisie geven.
Jij bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de oud-studenten die nog regelmatig elkaar zien om van en met elkaar te leren.

Praktische zaken

Wil je het komend jaar meedoen aan een (online) oefengroep? Stuur dan een mailtje aan Paulus Karremans via onderstaand formulier.