NEUROSENSITIEVE MINDFULNESS

tweede jaar

Het tweede jaar

Dit tweede jaar staat in het licht van een daadwerkelijke integratie van mindfulness en neuro-sensitieve kennis in je eigen vakgebied. Je wordt een neuro-sensitieve mindfulness professional! Je weet alle aspecten van een mindful coaching te begeleiden. Je werkt aan een mindfulness project dat je binnen je werk of praktijk gaat opstarten. Dit is vaak een gevoelige stap. We komen tevoorschijn met wie we écht zijn in een omgeving die misschien niet altijd begripvol, waarderend of ondersteunend is. Onze scholing richt zich daarom zowel op ons vermogen krachtig tevoorschijn te leren komen als ook op het vermogen gevoeligheid en kwetsbaarheid deel te laten zijn van het leerproces. Kwetsbaarheid en kracht gaan samen en vormen samen een levendige en gezonde basis voor ons werk als neuro-sensitieve mindfulness trainer en coach. En ook in het tweede jaar geld: we leren in een bedding van vriendelijkheid, compassie en goede zelfzorg.

“In de opleiding heb ik onder andere geleerd om meer bij mezelf te blijven. Hierdoor kan ik goed voelen wat er nodig is voor mij, maar wonderlijk genoeg ook voor mijn cliënten. Er is meer balans en veel meer vriendelijkheid in mijn leven.”
Yvonne Muis, bedrijfsmaatschappelijk werk Rotterdam

MBCT

In het tweede jaar word je ook opgeleid tot mindfulnesstrainer. We verdiepen ons in de basisprincipes, die de grondslag vormen van de 8-weken training MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Je leert wat er in elke bijeenkomst van het 8 weken programma wordt gedaan en je oefent dit om je eigen te maken.
Daarbovenop ga je aan de slag om je eigen vorm te vinden bij het neuro-sensitief werken met mindfulness. Alle kennis vanuit de neurowetenschappen, de boeddhistische psychologie en de grondige basis van mindfulness die je je in het eerste jaar hebt eigen gemaakt, kun je hierbij inzetten. Vanuit die positie beschik je over een rijk palet aan mogelijkheden. Je bent dan in staat om voor jouw doelgroep een eigen, aangepast programma te ontwikkelen.
Naast de lessen krijg je begeleiding in de vorm van begeleidingsuren.

Het resultaat

voor jezelf

 • Je past de kennis en kunde van mindfulness, van de neuropsychologie en van de boeddhistische psychologie trefzeker toe in je werk.
 • Je weet in de individuele coaching als ook in een groepssetting de basisprincipes van een neuro-sensitief mindful coachgesprek in praktijk te brengen.
 • Je bent in staat om een 8 weken training mindfulness vorm te geven en aan te bieden.
 • Je staat dichter bij jezelf en de ander, je werk wint hierdoor aan diepgang.
 • Je ontvangt een certificaat van de opleiding Neruo-Sensitieve Mindfulness 

voor je werkgever

 • Praktische kennis binnen de organisatie om anders met stress om te gaan
 • Minder ziekteverzuim
 • Praktische kennis om samenwerking en betrokkenheid in de organisatie te stimuleren
 • Betere bedrijfsresultaten en efficiëntie
 • Geen externe stress-reductie experts meer nodig

Supervisietraject om lid te kunnen worden bij de Vereniging voor Mindfulness

Sinds 1 januari 2020 zijn de criteria voor toetreding tot de beroepsvereniging VVM veranderd. De Academie voor Open Bewustzijn biedt daarom vanaf 2020 een apart supervisietraject aan, zodat ook onze studenten lid kunnen worden (en blijven*).

Er zijn twee nieuwe criteria, waaraan moet worden voldaan:

1. Je hebt bij aanvang van je lidmaatschap een retraite van minimaal 5 dagen gevolgd bij Dorle Lommatzsch of Linda Schipper en je hebt hierover een reflectieverslag gemaakt.*

2. Je hebt onder begeleiding van een erkende supervisor een 8-weken programma mindfulness gegeven. Dat mag een individuele begeleiding zijn (van 8 weken) of een groepsbegeleiding.*

Het supervisie-traject kan onafhankelijk van het tweede jaar worden gevolgd. Je kunt er al aan beginnen tijdens het tweede jaar, maar ook besluiten dit na het tweede jaar te doen (of je nu wél of niet deelneemt aan het derde jaar). Het supervisietraject omvat minimaal 5 supervisie uren (nieuwe eis van de VVM vanaf 2021)

Supervisor voor dit traject is Linda Schipper van Werkplaats Aandachtig Leven. Heb je vragen, bel Dorle Lommatzsch op 06-23016358.

Kosten van dit supervisietraject bij 5 – 8 begeleidingsuren: € 100 per uur. Let op: deze kosten horen niet bij de opleidingskosten van het tweede of derde jaar.

*De oudstudenten die vóór 1 januari 2020 lid zijn geworden bij de VVM dienen bij hercertificering (na 2 jaar) aan deze twee nieuwe criteria te hebben voldaan.

Details tweede jaar

Het tweede jaar van de opleiding Neuro-Sensitieve Mindfulness

 • 16 opleidingsdagen, (8 tweedaagse trainingen zonder overnachting, met extra avondprogramma plus vroege ochtendprogramma) van vrijdag 10.00 tot zaterdag 16.30.
 • Drie individuele begeleidingsuren door de docent (in overleg te bepalen).
 • Je krijgt huiswerk mee in de vorm van meditatieve opdrachten, lezen, persoonlijke reflecties en tussentijds oefenen met (één van je) medestudenten. Ook werk je met specifieke opdrachten rondom je eigen mindfulness-project. Reken hierbij op acht tot tien studie- en projecturen per week.
 • Je volgt een retraite van minimaal 5 dagen (als je dit niet al in het eerste jaar hebt gedaan) en schrijft hierover een reflectieverslag.

Opleidingskosten tweede jaar NSMO13/14, start sept 2024  (inclusief maaltijden, zonder overnachting)

Betaling:
in 10 termijnen: € 360
in 4 termijnen: € 900
in een keer: € 3550 (inclusief € 50 korting)
Opleidingskosten zakelijk: € 4800

Extra: aanschaf boeken ter waarde van circa € 130
Retraite bij Dorle Lommatzsch: € 725 (2024)
Supervisie (optioneel) bij het geven van een 8-weken programma MBSR/MBCT: € 500 tot € 800 afhankelijk van het aantal supervisie-uren

Opleidingskosten tweede jaar NSMO 15, start sept 2025 (inclusief maaltijden, zonder overnachting)

NB tariefaanpassingen worden doorberekend.

Betaling:
in 10 termijnen: € 367
in 4 termijnen: € 930
in een keer: € 3670 (inclusief € 50 korting)
Opleidingskosten zakelijk: € 5100

Extra: aanschaf boeken ter waarde van circa € 130

NB Door onverwachte prijsstijgingen zou het kunnen dat we de prijzen moeten aanpassen.

Praktische informatie

De data van het tweede jaar:

Start september 2024 (groep 13 en 14)
2024: 13/14 september, 25/26 oktober, 13/14 december. 
2025: 31 jan en 1 feb, 14/15 mrt, 11/12 april, 23/24 mei, 27 en 28 juni

Data groep 15 (start september 2025):
2025: 19-20 sept, 17-18 oktober en 28-29 nov
2026:23-24 jan, 13-14 mrt, 10-11 april, 29-30 mei en 26-27 juni

Locatie
Op ‘T Hoff
Villenbraken 10/10a
5492 ND Sint Oedenrode
Noord-Brabant

Docenten: Inge Jager