Opleiding Mindful Coachen

tweede jaar - Mindful Coach

Het tweede jaar

Het tweede jaar van de opleiding Mindful Coachen staat in het licht van een daadwerkelijke integratie van mindfulness en mindful communiceren in je eigen vakgebied. Je wordt een mindful coach! Je weet alle aspecten van een mindful coaching te begeleiden. Je werkt aan een mindfulness project dat je binnen je werk of praktijk gaat opstarten. Dit is vaak een gevoelige stap. We komen te voorschijn met wie we écht zijn in een omgeving die misschien niet altijd begripvol, waarderend of ondersteunend is. Onze scholing richt zich daarom zowel op ons vermogen krachtig tevoorschijn te leren komen als ook op het vermogen gevoeligheid en kwetsbaarheid deel te laten zijn van het leerproces. Kwetsbaarheid en kracht gaan samen en vormen samen een levendige en gezonde basis voor ons werk als mindful coach. En ook in het tweede jaar geld: we leren in een bedding van vriendelijkheid, compassie en goede zelfzorg.

MBCT en MBSR

In het tweede jaar word je ook opgeleid tot mindfulnesstrainer. We verdiepen ons in de basisprincipes, die de grondslag vormen van de 8-weken training MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) en MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Je leert wat er in elke bijeenkomst van het 8 weken programma wordt gedaan en je oefent dit om je eigen te maken.

Daarbovenop ga je aan de slag om je eigen draai te geven aan het werken met mindfulness. Alle kennis vanuit de neurowetenschappen, de boeddhistische psychologie en de grondige basis van mindfulness die je je in het eerste jaar hebt eigen gemaakt, kun je hierbij inzetten. Vanuit die positie beschik je over een rijk palet aan mogelijkheden. Je bent dan in staat om voor jouw doelgroep een eigen, aangepast programma te ontwikkelen.

Naast de lessen krijg je begeleiding in de vorm van begeleidingsuren.

Lees hier verder over de inhoud van het tweede jaar.

Het resultaat

voor jezelf

 • Je past de kennis en kunde van mindfulness, van de neuropsychologie en van de boeddhistische psychologie trefzeker toe in je werk.
 • Je weet in de individuele coaching als ook in een groepssetting de basisprincipes van een mindful coachgesprek  in praktijk te brengen.
 • Je bent in staat om een 8 weken training mindfulness vorm te geven en aan te bieden.
 • Je staat dichter bij jezelf en de ander, je werk wint hierdoor aan diepgang.
 • Je ontvangt een certificaat van de opleiding Mindful Coachen

voor je werkgever

 • Praktische kennis binnen de organisatie om anders met stress om te gaan
 • Minder ziekteverzuim
 • Praktische kennis om samenwerking en betrokkenheid in de organisatie te stimuleren
 • Betere bedrijfsresultaten en efficiëntie
 • Geen externe stress-reductie experts meer nodig

Supervisietraject om lid te kunnen worden bij de Vereniging voor Mindfulness

Sinds 1 januari 2020 zijn de criteria voor toetreding tot de beroepsvereniging VVM veranderd. De Academie voor Open Bewustzijn biedt daarom vanaf 2020 een apart supervisietraject aan, zodat ook onze studenten lid kunnen worden (en blijven*).

Er zijn twee nieuwe criteria, waaraan moet worden voldaan:

1. Je hebt bij aanvang van je lidmaatschap een retraite van minimaal 5 dagen gevolgd bij de Academie of bij een door de VVM erkende opleider en hierover een reflectieverslag gemaakt.*

2. Je hebt onder begeleiding van een erkende supervisor een 8-weken programma mindfulness gegeven. Dat mag een individuele begeleiding zijn (van 8 weken) of een groepsbegeleiding.*

Het supervisie-traject kan onafhankelijk van het tweede jaar worden gevolgd. Je kunt er al aan beginnen tijdens het tweede jaar, maar ook besluiten dit na het tweede jaar te doen (of je nu wél of niet deelneemt aan het derde jaar). Het supervisietraject omvat minimaal 5 supervisie uren (nieuwe eis van de VVM vanaf 2021)

Supervisor voor dit traject is Linda Schipper van Werkplaats Aandachtig Leven. Heb je vragen, bel Dorle op 06-23016358.

Kosten van dit supervisietraject bij 5 – 8 begeleidingsuren: € 100 per uur. Let op: deze kosten horen niet bij de opleidingskosten van het tweede of derde jaar.

*De oudstudenten die vóór 1 januari 2020 lid zijn geworden bij de VVM dienen bij hercertificering (na 2 jaar) aan deze twee nieuwe criteria te hebben voldaan.

Details tweede jaar

Het tweede jaar van de opleiding Mindful Coachen 

 • 16 opleidingsdagen, (8 tweedaagse trainingen zonder overnachting, met extra avondprogramma plus vroege ochtendprogramma) van vrijdag 10.00 tot zaterdag 16.30.
 • Drie individuele begeleidingsuren door de docent (in overleg te bepalen).
 • Je krijgt huiswerk mee in de vorm van meditatieve opdrachten, lezen, persoonlijke reflecties en tussentijds oefenen met (één van je) medestudenten. Ook werk je met specifieke opdrachten rondom je eigen mindfulness-project. Reken hierbij op acht tot tien studie- en projecturen per week.
 • Je volgt een retraite van minimaal 5 dagen (als je dit niet al in het eerste jaar hebt gedaan) en schrijft hierover een reflectieverslag.

Opleidingskosten tweede jaar 2023/24 MC (inclusief maaltijden, zonder overnachting)

Betaling in 10 termijnen: € 360
Betaling in 4 termijnen: € 900
Betaling in een keer: € 3550 (inclusief € 50 korting)
Opleidingskosten zakelijk: € 4800
Extra: aanschaf boeken ter waarde van circa € 130
Retraite (optioneel): € 650
Supervisie (optioneel) bij het geven van een 8-weken programma MBSR/MBCT: € 500 tot € 800 afhankelijk van het aantal supervisie-uren

Praktische informatie

Docenten

Inge Jager

De data van het tweede jaar 2022/23 

2022: 30 september en 1 oktober, 18/19 november, 23/24 december
2023: 28/29 januari, 17/18 maart, 14/15 april, 12/13 mei, 23/24 juni

Locatie

Op ‘T Hoff

Villenbraken 10/10a
5492 ND Sint Oedenrode
Noord-Brabant

STAP – Stimulering Arbeidsmarkt Positie

Wat is het STAP-budget?
Met het STAP-budget kun je jaarlijks tot € 1000 aan opleidingsbudget aanvragen bij de overheid. Het is een subsidieregeling die de belastingaftrek van studiekosten vervangt. Het STAP-budget is een regeling voor zowel werkenden als ook werkzoekenden om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan.

Aanmelden opleidingen met STAP-budget binnenkort mogelijk!

Als de overheid zich aan de termijn kan houden zal een deel van ons opleidingsaanbod  vóór de zomervakantie opgenomen worden in DUO. Je kunt je interesse alvast aangeven via email info@openbewustzijn.nl. We zullen je informeren als aanmelding mogelijk is.