Openbewustzijn Opleiding Mindful Coachen

Mindful Coachen - tweede jaar opleiding Mindful Coachen

Het tweede jaar van de opleiding Mindful Coachen staat in het licht van een daadwerkelijke integratie van mindfulness en mindful communiceren in je eigen vakgebied. Je wordt een mindful coach! Je weet alle aspecten van een mindful coaching te begeleiden. Je werkt aan een mindfulness project dat je binnen je werk of praktijk gaat opstarten. Dit is vaak een gevoelige stap. We komen te voorschijn met wie we écht zijn in een omgeving die misschien niet altijd begripvol, waarderend of ondersteunend is. Onze scholing richt zich daarom zowel op ons vermogen krachtig tevoorschijn te leren komen als ook op het vermogen gevoeligheid en kwetsbaarheid deel te laten zijn van het leerproces. Kwetsbaarheid en kracht gaan samen en vormen samen een levendige en gezonde basis voor ons werk als mindful coach. En ook in het tweede jaar geld: we leren in een bedding van vriendelijkheid, compassie en goede zelfzorg.

MBCT en MBSR

In het tweede jaar verdiepen we ons ook in de basisprincipes, die de grondslag vormen van de 8-weken training MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) en MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Vanuit deze kennis ontwerp je  een eigen 8-weken programma passend bij jouw doelgroep.

Naast de lessen krijg je begeleiding in de vorm van supervisie en project begeleidingsuren.

Lees hier verder over de inhoud van het tweede jaar.

Het resultaat

voor jezelf

 • Je past de kennis en kunde van mindfulness, van de neuropsychologie en van de boeddhistische psychologie trefzeker toe in je werk.
 • Je weet in de individuele coaching als ook in een groepssetting de basisprincipes van een mindful coachgesprek  in praktijk te brengen.
 • Je bent in staat om een 8 weken training mindfulness vorm te geven en aan te bieden.
 • Je staat dichter bij jezelf en de ander, je werk wint hierdoor aan diepgang.
 • Je ontvangt een certificaat van de opleiding Mindful Coachen

 

voor je werkgever

 • Praktische kennis binnen de organisatie om anders met stress om te gaan
 • Minder ziekteverzuim
 • Praktische kennis om samenwerking en betrokkenheid in de organisatie te stimuleren
 • Betere bedrijfsresultaten en efficiëntie
 • Geen externe stress-reductie experts meer nodig

Na het tweede jaar mag je je aanmelden bij de Vereniging voor Mindfulness (VVM), mits je aan twee extra voorwaarden hebt voldaan:
1. Je hebt een retraite van 5 dagen gevolgd (die kun je bij ons volgen of bij een andere opleider).
2. Je hebt een 8-weken training Mindfulness (individueel of voor een groep) onder supervisie begeleid.
Door de VVM wordt je erkend als mindfulness  professional volgens de Europese richtlijnen van de EAMBA.

Supervisietraject om lid te kunnen worden bij de Vereniging voor Mindfulness

Sinds 1 januari 2020 zijn de criteria voor toetreding tot de beroepsvereniging VVM veranderd. De Academie voor Open Bewustzijn biedt daarom vanaf 2020 een apart supervisietraject aan, zodat ook onze studenten lid kunnen worden (en blijven*).

Er zijn twee nieuwe criteria, aan die moet worden voldaan:

1. Je hebt bij aanvang van je lidmaatschap een retraite van minimaal 5 dagen gevolgd bij de Academie of bij een door de VVM erkende opleider en hierover een reflectieverslag gemaakt.*

2. Je hebt onder begeleiding van een erkende supervisor een 8-weken programma mindfulness gegeven. Dat mag een individuele begeleiding zijn (van 8 weken) of een groepsbegeleiding.*

Het supervisie-traject kan onafhankelijk van het tweede jaar worden gevolgd. Je kunt er al aan beginnen tijdens het tweede jaar, maar ook besluiten dit na het tweede jaar te doen (of je nu wél of niet deelneemt aan het derde jaar). Het supervisietraject omvat minimaal 5 supervisie uren (nieuwe eis van de VVM vanaf 2021)

Supervisor voor dit traject is Linda Schipper van Werkplaats Aandachtig Leven. We zijn nog in overleg, hoe we dit traject vanuit de Academie samen aanbieden.  Heb je vragen, bel Dorle op 06-23016358.

Kosten van dit supervisietraject bij 5 - 8 begeleidingsuren: € 100 per uur. Let op: deze kosten horen niet bij de opleidingskosten van het tweede of derde jaar.

 

*De oudstudenten die vóór 1 januari 2020 lid zijn geworden bij de VVM dienen bij hercertificering (na 2 jaar) aan deze twee nieuwe criteria te hebben voldaan.

Details tweede jaar

Het tweede jaar van de opleiding Mindful Coachen 

 • 16 opleidingsdagen, (8 tweedaagse trainingen zonder overnachting, met extra avondprogramma plus vroege ochtendprogramma) van vrijdag 10.00 tot zaterdag 16.30.
 • Drie individuele supervisie- en projectbegeleidingsuren (in overleg te bepalen).
 • Je krijgt huiswerk mee in de vorm van meditatieve opdrachten, lezen, persoonlijke reflecties en tussentijds oefenen met (één van je) medestudenten. Ook werk je met specifieke opdrachten rondom je eigen mindfulness-project. Reken hierbij op acht tot tien studie- en projecturen per week.
 • Je volgt een retraite van minimaal 5 dagen (als je dit niet al in het eerste jaar hebt gedaan) en schrijft hierover een reflectieverslag.

 

Opleidingskosten tweede jaar 2021/22 (inclusief maaltijden, zonder overnachting)

Betaling in 10 termijnen: € 330
Betaling in 4 termijnen: € 825
Betaling in een keer: € 3270 (inclusief € 30 korting)
Opleidingskosten zakelijk: € 4251
Extra: aanschaf boeken ter waarde van circa € 130
Retraite (optioneel): € 580
Supervisie (optioneel) bij het geven van een 8-weken programma MBSR/MBCT: € 800

 

Opleidingskosten tweede jaar 2022/23 MC (inclusief maaltijden, zonder overnachting)

Betaling in 10 termijnen: € 345
Betaling in 4 termijnen: € 863
Betaling in een keer: € 3420 (inclusief € 30 korting)
Opleidingskosten zakelijk: € 4446
Extra: aanschaf boeken ter waarde van circa € 130
Retraite (optioneel): € 560
Supervisie (optioneel) bij het geven van een 8-weken programma MBSR/MBCT: € 500 tot € 800 afhankelijk van het aantal supervisie-uren

 

Praktische informatie

Docenten

Inge Jager

De data van het tweede jaar 2021/22 (MC groep 11)
2021: 24/25 september, 22/23 oktober, 10/11 december
2022: 21/22 januari, 4/5 maart, 8/9 april, 27/28 mei, 1/2 juli

Locatie

Op 'T Hoff

Villenbraken 10/10a
5492 ND Sint Oedenrode
Noord-Brabant

 

€ 500 fiscaal voordeel

Als deze opleiding je beroepsuitoefening bevordert is hij in 2020 in de meeste gevallen aftrekbaar als studiekosten. Met de drempel van € 250 en een belastingtarief van 42% is het fiscale voordeel zo’n € 500. Informatie over aftrekbaarheid studiekosten vind je op de website van de Belastingdienst.