Je bekijkt nu Vrede op aarde?  Hoe zit dat in uw organisatie?
De klank van Vrede

Vrede op aarde? Hoe zit dat in uw organisatie?

Het is een veelgehoorde wens, “vrede op aarde!”. Vaak spreken we onze verbazing uit over het geweld dat er in onze samenleving en wereldwijd aanwezig is. Maar hoe is het eigenlijk in uw organisatie?

Vrede in uw organisatie begint heel simpel bij tevredenheid. Ontevredenheid zou je kunnen zien als afwezigheid van vrede.

Ontevredenheid en vrede

De belangrijkste oorzaak van ontevredenheid met het werk is relationeel van aard. Deze relationele afwezigheid van vrede kan vele gezichten hebben. Mensen kunnen zich vastbijten in hun opvattingen en zo in hun hoofd met “de organisatie” in gevecht raken. Mensen kunnen het gevoel hebben dat ze door hun collega’s niet begrepen of gewaardeerd worden.  Ook de baas is een bron van ongenoegen en wordt vaak aangegeven als oorzaak van ontevredenheid met het werk.

Binnen de Academie Voor Open Bewustzijn zetten we ons in voor vrede. De basis voor vrede is innerlijke vrede met jezelf. Vanuit innerlijke vrede kan er vrede ontstaan in je relaties en binnen het team waar je werkt. Zo wordt er ook een basis gelegd voor vreedzaam samenleven binnen onze arbeidsorganisaties. Dat is een inspirerend perspectief. Je bent als individu niet machteloos en kunt werken aan innerlijke vrede met jezelf, binnen je team en organisatie. Ook dat is bijdragen aan wereldvrede.

Wereldvrede – te beginnen bij jezelf

Als we zouden leren om binnen onze arbeidsorganisaties in vrede samen te leven en in vrede moeilijkheden te overwinnen, dan zouden we wezenlijk bijdragen aan wereldvrede. Binnen de opleiding Mindful Management werken we hier aan. Vrede met jezelf door meditatie en door het vergroten van inzicht in je eigen handelingspatronen. Aanwezigheid vanuit aandacht en vriendelijkheid ook wanneer er spannende processen spelen. Wegblijven uit het oordeel, zodat er bredere perspectieven ontstaan en ieder zich gezien en gewaardeerd wordt. Makkelijk gezegd maar moeilijk in de praktijk?

Wij vinden van niet!

Ontdek uw vermogen tot vredevol waarnemen in de onderstaande oefening!

 

Hartelijke groet

Ben van den Brand en Dorle Lommatzsch, docenten Mindful Management

December 2016

 

Oefening ‘Ik en de ander’

Nodig: drie vellen papier met de woorden: ‘ik’, ‘de ander’ en ‘op mijn gemak’

Tijsduur: 10 minuten

Uitndoging: wees nieuwsgierig en laat je verrassen

 

  • Verdeel de vellen papier in de ruimte. Ga staan op het vel ‘ik’. Neem waar hoe het je hier met je gaat. Richt je daarbij op je lichaamsgevoel. Sta je stevig, sta je wankel? Voel je rust of eerder onrust? Beschrijf je waarneming hardop in een paar woorden.  Laat eventuele oordelen los.
  • Ga nu staan op het vel van ‘de ander’. Je verplaatst je letterlijk in de positie van de ander. Wat neem je nu waar? Verandert je waarneming? En zo ja, hoe voelt dat in je lijf? Hoe zie je ‘jezelf’ nu vanuit deze positie? Laat ook hier eventuele oordelen los. Je staat simpelweg in de schoenen van ‘de ander’. Wees nieuwsgierig en ontdek!
  • Ga nu weer terug naar het vel papier met de naam ‘ik’. Hoe is het na dit uitstapje  om de ander waar te nemen? Is er iets veranderd bij jou? Zie je iets anders bij ‘de ander’?
  • Verken op deze manier wat je in deze twee posities kunt ontdekken. Spreek eventueel uit, welke behoeften en verlangens  er zijn in de verschillende posities.
  • Mocht het te ongemakkelijk worden, ga dan staan op het vel ‘op mijn gemak’. Voel ook hier eerst hoe je lichaam reageert op deze positieverandering. Kijk dan vanuit overzicht hoe ‘ik’ en ‘de ander’  zich tot elkaar verhouden. Wat ontdek je dan? Kun je vanuit je overzicht  een advies geven?

Open middag

Graag nodigen we u uit voor de open middag van de opleiding Mindful Management op zondag 15 Januari. U maakt tijdens deze middag kennis met de praktijk en theorie van management gebaseerd op mindfulness.

 

U kunt zich hier inschrijven voor de middag!

De Academie voor Open Bewustzijn verzorgt sinds 2010 opleidingen en trainingen op het gebied van mindfulness en communicatie. De opleidingen zijn erkend door het CRKBO en vinden plaats in drie regio’s in het land.