Je bekijkt nu Vreedzaam samenwerken in organisaties

Vreedzaam samenwerken in organisaties

Vaak spreken we onze verbazing uit over het geweld dat er in onze samenleving en wereldwijd aanwezig is. Samenleven is niet eenvoudig en meningsverschillen en conflicten liggen altijd op de loer. Er is niet veel voor nodig voor een gevoel van onvrede. Hoe is dat op jouw werk en in jouw organisatie? En wat is jouw rol daarin?

 

Onvrede

De belangrijkste oorzaak van onvrede met het werk is relationeel van aard. Ontevredenheid zou je kunnen zien als afwezigheid van vrede. Afwezigheid van vrede in onze relaties kan vele gezichten hebben. Mensen kunnen zich vastbijten in hun opvattingen en met elkaar, het team of de organisatie in gevecht raken. Mensen kunnen het gevoel hebben dat ze door hun collega’s niet begrepen of gewaardeerd worden. De baas is een frequente bron van ongenoegen en wordt vaak aangegeven als oorzaak van ontevredenheid met het werk en werkstress. Ook ‘de organisatie’ wordt als een soort abstract begrip als oorzaak van velerlei ellende aangegeven.

 

Innerlijke vrede eerst!

Vanuit innerlijke vrede kan er vrede ontstaan in je relaties en binnen het team waar je werkt. Zo wordt er ook een basis gelegd voor vreedzaam samenleven binnen onze arbeidsorganisaties. Dat is een inspirerend perspectief. Je bent als individu niet machteloos en kunt werken aan innerlijke vrede met jezelf, binnen je team en organisatie. Dat is een belangrijke bijdrage aan jezelf, je organisatie en aan onze samenleving. Als we zouden leren om binnen onze arbeidsorganisaties in vrede samen te leven en in vrede moeilijkheden te overwinnen, dan zouden we wezenlijk bijdragen aan wereldvrede.

 

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Binnen de organisaties van de toekomst zullen samenwerking, creativiteit en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid centrale waarden zijn. Dat kan alleen groeien en bloeien in een veilige context. Een context waar verschillen van inzicht niet tot conflicten leiden maar tot verdieping en creativiteit. Dit kan gevoed worden door een oprecht verlangen naar vreedzaam samenleven en samen werken. De basis voor vrede is innerlijke vrede met jezelf, acceptatie van en inzicht in de persoon die je bent. Zo geef je uitdrukking aan je persoonlijk leiderschap.

 

Mindful Management

Binnen de opleiding Mindful Management werken we hier aan. Vrede met jezelf door meditatie en vergroten van inzicht in je eigen handelingspatronen. Aanwezigheid vanuit aandacht, vriendelijkheid en persoonlijk leiderschap, ook wanneer er spannende processen spelen en wanneer er agressie om je heen is. Wegblijven uit het oordeel, zodat er bredere perspectieven ontstaan en ieder zich gezien en gewaardeerd voelt. Dat is een aantrekkelijk perspectief wat me energie geeft!

 

Ben van den Brand

Januari 2018

In september 2019 starten we weer met een jaartraining Mindful Management. De Academie voor Open Bewustzijn verzorgt sinds 2010 opleidingen, workshops en trainingen op het gebied van mindfulness, management en communicatie. We zetten ons in voor maatschappelijke vernieuwing in allerlei vormen. Klik hier en lees meer over ons aanbod.