Je bekijkt nu Iedere dag Bevrijdingsdag!

Iedere dag Bevrijdingsdag!

Mini-oorlogen

Op Bevrijdingsdag herdenken we het einde van de oorlog en het hervinden van onze vrijheid. De moeite waard om te herdenken en te vieren.
Toch spelen er in de samenleving en binnen organisaties, tussen mensen, iedere dag duizenden “mini-oorlogen”. Deze gevechten gaan eigenlijk altijd over verschillen van opvattingen en verschillen in gezichtspunten over allerlei zaken die er spelen. Vanuit dit perspectief gezien zou het mooi zijn als iedere dag een bevrijdingsdag was. Een bevrijding van de angst voor andere opvattingen en andere zeden en gewoonten.

 

Verschillen en verandering: ons brein gaat op alert!

Verschillen tussen mensen, of die nu van uiterlijke aard zijn (fysieke verschijningsvorm) of van innerlijke aard (opvattingen), triggeren gevoelens van onveiligheid. Delen in ons brein gaan op alert omdat er een ogenschijnlijke bedreiging is van de status quo waar ons fysieke systeem over het algemeen naar streeft. Oude in onze fysieke structuur ingebedde overlevingsmechanismen nemen de overhand en bereiden zich voor op de strijd. We hebben geleerd dit over het algemeen min of meer gecultiveerd te doen, maar het kan er toch hard aan toe gaan tussen mensen en tussen groepen mensen.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Van afweer naar nieuwsgierigheid

Hoe mooi zou het zijn als we afweer voor datgene wat anders is zouden kunnen omzetten in nieuwgierigheid. Hoe mooi zou het zijn als we onszelf kunnen bevrijden van beperkingen die we onszelf opleggen, zodat er een daadwerkelijke vrijheid in onszelf ontstaat om vanuit een andere veel ruimere blik naar de wereld en onszelf te kijken.
Er bestaat een oneindig veld van mogelijkheden om ons tot elkaar te verhouden, om problemen op te lossen en anders naar elkaar en onze samenleving te kijken. Deze ruimte van een oneindig veld van mogelijkheden bevrijdt ons van onze vooringenomen standpunten en beperkingen. Het betreden van deze vrije ruimte kan iedere dag opnieuw een bevrijdingsdag creëren.

Iedere dag bevrijdingsdag!

Zonder de waarde en betekenis van onze Bevrijdingsdag ter discussie te willen stellen,  willen we jullie uitnodigen iedere dag bevrijdingsdag te vieren en zo samen op weg te gaan naar een duurzaam vredevolle samenleving.

Heb je zin om dit direct in  praktijk te brengen? Doe dan de onderstaande oefening. We zijn benieuwd naar jouw ervaring!

Ben van den Brand
Docent Mindful Management

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Bevrijdingsoefening

  • Gun jezelf even een pauze. Richt je op het voelen van je lichaam. Adem een paar keer diep in en uit. Ga niet te snel, zo heeft de oefening het meeste resultaat. Dus: adem nog een paar keer bewust in en uit en voel hoe je lichaam reageert. Neem de tijd. Adem en voel. Beschrijf in enkele woorden hoe je lichaam hierop reageert.
  • Zoek dan een plek op in je lichaam waar het gemakkelijk en prettig voelt: dat kan stabiel zijn, warm, rustig of juist levendig. Het hoeft geen grote plek te zijn, het kan ook je adem zijn. Laat deze plek je veilige verankering zijn bij de volgende stappen.
  • Stel je nu iemand voor die een andere mening heeft dan jij. Of iemand die zich gedraagt op een manier die jij afkeurt. En hier komt het belangrijkste: ga er niet over denken maar richt je aandacht op jouw lichamelijke reactie op jouw voorstelling. Merk op wat er nu gebeurt in je lichaam en adem. Waarschijnlijk voel je een of andere vorm van stress: iets trekt samen, iets knijpt dicht, iets spant zich of wordt op de een of andere manier onaangenaam.
  • Ga nu terug naar je veilige verankering. Misschien is het gevoel kleiner geworden? Misschien is het veranderd? Misschien is het nog precies hetzelfde? Neem het zoals het is. Zolang er één celletje is overgebleven dat zich prettig voelt, is het voldoende. Blijf hier 3-5 ademhalingen lang bij, zonder dat je het stressvolle gevoel ontkent of verdringt.
  • Pendel nu heen en weer tussen de veilige verankering en het stressvolle gevoel. Laat je niet verleiden om opnieuw in het denken te schieten. Wees nuchter en concreet in je observatie. Is er misschien iets aan het veranderen? Komt er meer of minder kramp, druk, spanning, warmte, koude of iets anders?
  • Gun jezelf tussendoor steeds weer aandacht voor de veilige verankering. Maar ook aandacht voor de zwaarte in je lichaam en je adem kalmeert je brein (zelfs als je het niet gelooft).
  • Neem minstens 5 tot 10 minuten de tijd voor dit heen en weer pendelen tussen veilige verankering en stressvol gevoel in je lichaam.
  • Stel je nu opnieuw de ander voor met zijn ‘lastige’ mening of gedrag. Hoe is dat nu voor jezelf? Hoe reageert je lichaam nu? Is je stemming veranderd? En hoe zie je nu de ander?
  • Waarschijnlijk heb je een mini-oorlog in jezelf tot rust gebracht

 

Nieuwsgierig naar workshops over vredesonderwijs? Kom dan naar onze eendaagse workshop over vredesonderwijs en ons brein op 8 maart!

De Academie voor Open Bewustzijn verzorgt sinds 2010 opleidingen en trainingen op het gebied van mindfulness en communicatie. We werken met de eeuwenoude wijsheid uit het boeddhisme én met de nieuwste inzichten uit de neurowetenschappen. Onze opleidingen zijn erkend door het CRKBO en vinden plaats in drie regio’s in het land.